ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

1) ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ:

Εισαγωγή στην ανατομία του ζωικού προτύπου (χοίροι)

2) ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Θέσεις trocars
 • Έλξη και παρασκευή ελίκων εντέρου
 • Διαίρεση εντέρου και αναστομώσεις
 • Χρήση βαρύτητας για δημιουργία πεδίου

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 • Καθήλωση και παροχέτευση της ουροδόχου κύστης
 • Κινητοποίηση του ορθού κατά μήκος της αορτής
 • Διαίρεση του ορθού και αναστόμωση σε διάφορα επίπεδα
 • Εκτομή λεπτού εντέρου και ενδοσωματική αναστόμωση
 • Παρασκευή του τυφλού από τον τελικό ειλεό
 • Τυφλεκτομή
 • Κολοστομία και σύγκλειση κολοστομίας
 • Σπληνεκτομή (ως επί αιμορραγίας)
 • Συρραφή εντεροτομής

3) ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ:

Βιντεοπροβολή “Tips & Tricks”

Διαδραστική προβολή video

Πριν ή μετά (αναλόγως του προγράμματος) την πρακτική άσκηση στο ζωικό πρότυπο, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν μέρος σε προβολή video “tips & tricks”. Οι προβολές αυτές αναλύουν κάθε βήμα των λαπαροσκοπικών ορθοκολικών επεμβάσεων, με εις βάθος ανάλυση, πρακτικές συμβουλές και συζήτηση. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να λάβουν απαντήσεις σε όλα τα πρακτικά ζητήματα των επεμβάσεων αυτών κατά τη διάρκεια της διαδραστικής προβολής.

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, Επεμβάσεις Αριστερού Κόλου

 • Τοποθέτηση trocars
 • Δημιουργία πεδίου
 • Αναγνώριση Κάτω Μεσεντερίου Αρτηρίας (παραλλαγές, προστασία ουρητήρα)
 • Απολίνωση Κάτω Μεσεντερίου Αρτηρίας (clips, κοπτορράπτης, προστασία ουρητήρα)
 • Κινητοποίηση σπληνικής καμπής
 • Ενδοσωματική διατομή ορθού
 • Αναστόμωση (χρήση κυκλικού αναστομωτήρα, έλεγχος)
 • ICG αριστερή κολεκτομή

29 ΙΟΥΝΙΟΥ, Ολική Μεσορθική Εκτομή

 • TME
 • Ενδοσωματική διατομή ορθού
 • Διαμεσοσφιγκτηριακή εκτομή ορθού
 • Ενδοσωματική αναστόμωση
 •  Κολοπρωκτική αναστόμωση

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, Επεμβάσεις Δεξιού Κόλου

 • Λαπαροσκοπική πρόσβαση στον παχύσαρκο ασθενή
 • Τοποθέτηση trocars
 • Παρασκευή και απολίνωση ειλεοκολικών αγγείων
 • Medial-to-lateral παρασκευή δεξιού κόλου
 • Lateral-to-medial παρασκευή δεξιού κόλου
 • Ενδοσωματική αναστόμωση
 • ICG δεξιά κολεκτομή

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΕΜS & TaTME

 • Προετοιμασία και τοποθέτηση συστήματος
 • Εκτομή βλάβης προσθίου τοιχώματος
 • Εκτομή βλάβης οπισθίου τοιχώματος
 • Εκτομή βλάβης ανωτέρου ορθού
 • Μετατροπή σε Λαπαροσκοπική Εκτομή
 • Τεχνική της TaTME