Λαπαροσκοπική πρόσθια εκτομή του ορθού

Στο πλαίσιο του 1ου κύκλου σεμιναρίων Λαπαροσκοπικών Κολεκτομών μεταδίδεται ζωντανά χειρουργική επέμβαση Λαπαροσκοπικής κολεκτομής από την Υβριδική Αίθουσα Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία 13:00 – 17:00.

Η μετάδοση αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις ώρες και περιλαμβάνει παράλληλο σχολιασμό από την αίθουσα του χειρουργείου.

Τρέχων Κύκλος Σεμιναρίων