Το NoDE Institute διοργανώνει τα C.LA.S.S. (Colorectal Laparoscopic Surgical Skills) Courses 2021, που διανύουν την 14η συνεχή χρονιά τους. Θα ολοκληρωθούν σε 4 τριήμερους Κύκλους που περιλαμβάνουν Live χειρουργείο, Tips & Tricks, ιδιαίτερα μαθήματα σε προσομοιωτές, Problem Based Learning και ημέρα  «Επισκέπτη Καθηγητή» με τον Mark Whiteford.

Το πρακτικό μέρος κάθε Κύκλου πραγματοποιείται σε νωπά ανθρώπινα πτωματικά προπλάσματα που εισάγονται από τις ΗΠΑ για αυτόν τον σκοπό, και σε πραγματικές συνθήκες χειρουργείου. Θα περιλαμβάνει κάθε τύπου λαπαροσκοπική  κολεκτομή, συμπεριλαμβανομένης της TaTME.

Ο σκοπός των C.LA.S.S. Courses είναι η απόκτηση επαρκούς εμπειρίας από τους συμμετέχοντες, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν λαπαροσκοπική ορθοκολική χειρουργική. Σε αυτό το πλαίσιο θα παρέχεται, εφόσον το επιθυμούν, καθοδήγηση κατά την διενέργεια των πρώτων επεμβάσεών τους με χρήση πλατφόρμας Telementoring.

 

Official Agenda

 

Πρακτική εκπαίδευση σε πτωματικά προπλάσματα

 

 • Laparoscopic colorectal surgery cadaveric dissection course

Σεμινάριο λαπαροσκοπικής κολεκτομής

 

Οι εκπαιδευόμενοι διενεργούν λαπαροσκοπική δεξιά, ευρεία δεξιά και αριστερή κολεκτομή σε πραγματικές συνθήκες χειρουργείου. Το σεμινάριο απευθύνεται σε χειρουργούς που έχουν εμπειρία στην προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική και έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση σε ορθοκολική χειρουργική. Σε κάθε δύο εκπαιδευόμενους αντιστοιχεί ένα πτωματικό πρότυπο, μια αίθουσα χειρουργείου με νοσηλευτή/τρια εργαλειοδοσίας και ένας εκπαιδευτής. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην υπόδειξη τεχνικών ώστε να διενεργούνται οι επεμβάσεις σύμφωνα με τους ογκολογικούς κανόνες.

Official Agenda

 

 • TaTME cadaveric dissection course

Διαπρωκτική ελάχιστα επεμβατική ΤΜΕ (TaTME)

 

Αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο για τη χειρουργική αντιμετώπιση των χαμηλών όγκων ορθού και απαιτεί ειδική εκπαίδευση η οποία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική μόνο σε πτωματικά προπλάσματα.

 

Το διήμερο σεμινάριο περιλαμβάνει επέμβαση σε πτωματικά προπλάσματα με βήμα-προς-βήμα καθοδήγηση και χρήση τεχνολογιών αιχμής (Airseal, Gelpoint Path, λαπαροσκοπικοί πύργοι H-D). Προκειμένου να επιτευχθούν πραγματικές συνθήκες χειρουργείου, σε κάθε δύο εκπαιδευόμενους αντιστοιχεί ένα πρόπλασμα, ένας εκπαιδευτής και μια χειρουργική αίθουσα με νοσηλευτή/τρια εργαλειοδοσίας.

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι χειρουργοί είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα πλάνα παρασκευής της TaTME, να αποφεύγουν επιπλοκές από τραυματισμό γειτονικών ανατομικών σχηματισμών και να ολοκληρώνουν την εκτομή του ορθού με ογκολογικά άρτιο τρόπο.

Official Agenda

 

 • Cadaveric dissection hernia course

Πρακτική εκπαίδευση στη χειρουργική κηλών

 

Περιλαμβάνει:

 

 • Laparoscopic Transabdominal Preperitoneal Patch Plasty (TAPP)
 • Laparoscopic Total Extraperitoneal Patch plasty (TEP)
 • Laparoscopic Management of HIATAL hernia with the use of mesh
 • Transversus Abdominis Release (TAR) for large incisional hernia repair

 

Οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποιούν επεμβάσεις σε πτωματικά προπλάσματα με την κατάλληλη καθοδήγηση από κορυφαίους χειρουργούς στον τομέα της χειρουργικής κηλών.

Official Agenda

 

 • Video-Αssisted Thoracoscopic Surgery (VATS) cadaveric dissection course

Βίντεο-υποβοηθούμενη θωρακοσκοπική χειρουργική

 

Εφαρμόζεται στη διάγνωση και αντιμετώπιση χειρουργικών παθήσεων του θώρακα. Το σεμινάριο αξιοποιεί όλη τη σχετική τεχνολογία αιχμής και διεξάγεται με μικρό αριθμό εκπαιδευομένων και βήμα-προς-βήμα καθοδήγηση. Προκειμένου να επιτευχθούν πραγματικές συνθήκες χειρουργείου, σε κάθε δύο εκπαιδευόμενους αντιστοιχεί ένα πρόπλασμα, ένας εκπαιδευτής και μια χειρουργική αίθουσα με νοσηλευτή/τρια εργαλειοδοσίας.

Official Agenda

 

 • Cadaveric Dissection Bariatric Surgery Courses

Official Agenda

 

Κέντρο Προσομοίωσης

 

Προγράμματα

 

 • Λαπαροσκοπική χειρουργική
 • Επείγοντα περιστατικά
 • Νοσηλευτική
 • Εκπαίδευση ομάδων

 

Αναπόσπαστο τμήμα της ιατρικής εκπαίδευσης, η προσομοίωση προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης πραγματικών περιστατικών σε ρεαλιστικές συνθήκες. Στον τομέα της κλινικής ιατρικής παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα στην απόκτηση και τελειοποίηση δεξιοτήτων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών.

 

Αξιοποιώντας μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων προηγμένης τεχνολογίας, υλοποιούμε σενάρια με υψηλά επίπεδα ρεαλισμού σε χώρους πανομοιότυπους με εκείνους στους οποίους οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, όπως η χειρουργική αίθουσα, το τμήμα επειγόντων περιστατικών, ο νοσηλευτικός θάλαμος ή ακόμα και ο δρόμος. Χρησιμοποιούνται πραγματικά εργαλεία και υλικά, ενώ επιστρατεύονται ηθοποιοί για να προσφέρουν διαδραστικότητα και ανάδραση στις κινήσεις των εκπαιδευόμενων.

Το Κέντρο Προσομοίωσης διαθέτει virtual reality simulators τελευταίας γενιάς για εκπαίδευση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, καθώς και εξελιγμένα ανδρείκελα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα συχνής επανάληψης σεναρίων και λεπτομερούς ανάλυσης επιδόσεων. Επιπλέον, το Κέντρο διαθέτει προσομοιωτές που σχεδίασε και κατασκευάζει το ίδιο το NoDE σε 3D printers. Δύο προσομοιωτές έχουν δωριστεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Κρήτης.

Official Agenda

Ζωντανή παρακολούθηση επεμβάσεων

 

Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στο οποίο συμμετέχουν μέλη χειρουργικών κλινικών προκειμένου να παρακολουθήσουν τη διαδικασία λαπαροσκοπικής χειρουργικής παχέος εντέρου και ορθού μέσα στο χειρουργείο και να έρθουν σε επαφή με όλες τις σχετιζόμενες ειδικότητες (αναισθησιολογικό, τεχνολογία, νοσηλευτική, μετεγχειρητική παρακολούθηση, ταχεία ανάρρωση).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικές συζητήσεις και πρακτική εξάσκηση σε προσομοιωτές προηγμένης τεχνολογίας, καθώς και επισήμανση καίριων βημάτων και παροχή τεχνικών συμβουλών για τον περιορισμό των επιπλοκών και την εξασφάλιση ογκολογικής αρτιότητας. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν την ελάχιστα επεμβατική ορθοκολική χειρουργική.

Official Agenda

 

Κλινικό φροντιστήριο

 

Περιλαμβάνει:

 

 • Hands-on εκπαίδευση σε προπλάσματα
 • Live χειρουργείο
 • Θεωρητική εκπαίδευση

 

Κλινικό σεμινάριο για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και περιποίηση των καθετήρων κεντρικής φλεβικής πρόσβασης PICC and PORT με στόχο τη μείωση των επιπλοκών. Το σεμινάριο έχει τη μορφή κλινικού φροντιστηρίου για χειρουργούς και νοσηλευτές και περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση και βήμα-προς-βήμα τεχνική εκπαίδευση μέσω παρακολούθησης live χειρουργείων.

Official Agenda

 

Πρόγραμμα για μαθητές Λυκείου

 

Πρόγραμμα παρακολούθησης δραστηριοτήτων κλινικών διαφόρων ειδικοτήτων για μικρές ομάδες μαθητών 2ας προς 3ης Λυκείου που θέλουν ή σκέφτονται να ακολουθήσουν ιατρικές σπουδές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει hands-on ασκήσεις σε προσομοιωτές λαπαροσκοπικής και ρομποτικής (Da Vinci) χειρουργικής, καθώς και γενικές συζητήσεις σχετικά με το λειτούργημα και την ανθρωπιστική αποστολή της ιατρικής.

Official Agenda

Ρομποτική ορθοκολική χειρουργική

 

Περιλαμβάνει:

 

 • Θεωρητική ενότητα
 • Live παρακολούθηση στο χειρουργείο
 • Hands-on εκπαίδευση σε προσομοιωτές

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε χειρουργούς που έχουν εμπειρία στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση σε ρομποτικό προσομοιωτή, διαδραστική εκπαίδευση Problem Based Learning (PBL), παρακολούθηση ρομποτικών ορθοκολικών επεμβάσεων μέσα στη χειρουργική αίθουσα. Το σεμινάριο περιλαμβάνει επίσης υπόδειξη ειδικών τεχνικών ώστε οι επεμβάσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τους ογκολογικούς κανόνες.

Official Agenda

 

Live χειρουργικές επεμβάσεις

Λαπαροσκοπικές Ορθοκολικές Επεμβάσεις

Official Agenda

 

Ιατρικές αποστολές από ομάδες εθελοντών

 

Το NoDE Institute οργανώνει ετήσια αποστολή στην Ουγκάντα με τη συμμετοχή δύο ομάδων εθελοντών ιατρών και νοσηλευτών, προκειμένου να προσφέρει βοήθεια όπου υπάρχει ανάγκη και να συμβάλλει στην εκπαίδευση ιατρών μέσω σεμιναρίων χειρουργικής.

Official Agenda

Node Institute Minimally Invasive Gynecologic Surgery Masterclass

Το Minimally Invasive Gynecologic Surgery Masterclass είναι το πρώτο στην Ελλάδα πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα γυναικολογικής χειρουργικής σε πτωματικά πρότυπα,που σχεδιάστηκε από την Β’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Αρεταιείου Νοσοκομείου και το ΝoDE Institute, σε συνεργασία με την Medtronic.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μια αναλυτική βήμα-προς-βήμα προσέγγιση στην τυπική λαπαροσκοπική υστερεκτομή.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι γυναικολόγοι με το πλευρικό τοίχωμα της πυέλου, προκειμένου να περιηγηθούν στους οπισθοπεριτοναϊκούς χώρους και να αναγνωρίσουν όλες τις ανατομικές δομές που είναι απαραίτητες για περιπεπλεγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν γνώση για τον τρόπο αναγνώρισης και παρασκευής του ουρητήρα, πώς για να εντοπίσουν την έκφυση της μητριαίας αρτηρίας, πώς να αναγνωρίσουν και να παρασκευάσουν τους ανάγγειους χώρους της πυέλου, πώς να αναγνωρίσουν το θυρεοειδές νεύρο και πώς να αποφύγουν τις πιο συχνές επιπλοκές που σχετίζονται με την λαπαροσκοπική υστερεκτομή. Θα παρουσιαστούν τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε ογκολογικές επεμβάσεις, ενώ οι χειρούργοι θα εκπαιδευτούν να λειτουργούν με ασφάλεια στις δομές του πλάγιου πυελικού τοιχώματος.

Το Minimally Invasive Gynecologic Surgery Masterclass απευθύνεται σε χειρουργούς που
θα επιθυμούν να προχωρήσουν πέρα από το πρώτο επίπεδο λαπαροσκοπικής χειρουργικής στην λαπαροσκοπική υστερεκτομή και σε πιο έμπειρους χειρουργούς που στοχεύουν να βελτιώσουν την χειρουργική τους τεχνική και να επεκτείνουν το χειρουργικό τους εύρος.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν πιο περίπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων δύσκολων υστερεκτομών, ινομυοματεκτομών και περιπτώσεων βαριάς ενδομητρίωσης.

Official Agenda