Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021 Στο πλαίσιο του 1ου κύκλου σεμιναρίων Λαπαροσκοπικών Κολεκτομών μεταδίδεται ζωντανά χειρουργική επέμβαση από την αίθουσα χειρουργείου του Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία.Η διάρκεια της μετάδοσης είναι τρεις ώρες και περιλαμβάνει παράλληλο σχολιασμό από την αίθουσα του χειρουργείου.

Leave a comment