Ιατρική Σχολή Σιένα Ιταλίας

Ειδικότητα Ουρολογίας Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Πανεπιστημιακή Κλινική

Λαπαροσκόπηση και Ρομποτική Ουρολογία
Επιμελητής Γ΄ Ουρολογικής Κλινικής

Εκπαιδευτής για νέους ουρολόγους στην ρομποτική χειρουργική σε εκπαιδευτικές συνεδρίες του τμήματος Ενδοουρολογίας και Λαπαροσκοπικής/Ρομποτικής Ουρολογίας – Ουροτεχνολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.