Γενικός Χειρουργός, Συνεργάτης Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ