Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια Γ’ Παθολογικής – Ογκολογικής Κλινικής, Διευθύντρια Πρότυπης Ογκολογικής Ομάδας