ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2018 Απρίλιος: Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς”.
2018: Πρακτική άσκηση στην Μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ.
2017-2018: Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείου Παίδων ¨Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ¨ και Αγλαΐας Κυριακού.
2017 Δεκ: Μετεκπαιδευτική ημερίδα με θέμα “Ιατρονοσηλευτικά προβλήματα στην παιδιατρική κλινική πράξη”
2016-2017: Πρακτική άσκηση στα Νοσοκομεία 414 ΣΝΕΝ, 401, 251, ΚΑΤ.
2015-2016: Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο Σωτηρία και Ερυθρό Σταυρό.
2019 : Άρχισα να εργάζομαι στα Κεντρικά Χειρουργεία του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2014-2018 : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Νοσηλευτικής.
2015-2018 Βεβαίωση παρακολούθησης “ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ”
Languages: English (Lower and proficiency University of Michigan)