ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
– Ακαδημαϊκό Μέλος: Γενική Χειρουργική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1992-2009)
– Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γενικής Χειρουργικής Κλινικής, ΠαΓΝΗ (4/2002-12/2005)
– Επιστημονικός Επιβλέπων Μονάδας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου, «Αγία ΄Ολγα» Γ.Ν. Αθηνών: 2006-2014
– Επιβλέπων Μονάδας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου, Creta Interclinic, Ηράκλειο, Κρήτη (2006 – παρόν)
– Συντονιστής της Ομάδας Μελέτης του ΚΑρκίνου του Παχέος Εντέρου της Εταιρείας Μελέτης των Καρκίνων
του Πεπτικού Συστήματος (ΕΜΚΑΠΕΣ)
– Εκλεγμένος President-in-Waiting της European Society of Coloproctology – ESCP
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
• Workshops Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής: 12
• VIP Elancourt Centre of Excellence – Laparoscopic Colorectal Masterψlass (29) (2005-2011)
• Διεθνή Συμπόσια – Colorectal Games: 8 (2005-2018) (ΕΜΚΑΠΕΣ)
• Σεμινάρια στις Χειρουργικές Παθήσεις του Παχέος Εντέρου: 6 κύκλοι (14 Συναντήσεις) (2006-2018)
• Σεμινάρια στην Κινητικότητα του Πεπτικού Συστήματος: 12 (1999-2012)
• Διάφορα Εγχώρια και Διεθνή Σεμινάρια – Επιστημονικές Συναντήσεις – Συμπόσια: 48
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΝΠΟΣΙΑ
• Διεθνή: 148, Εγχώρια: 136
• Προεδρείο-Συντονισμός, Ομιλίες: 219
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΘΟΔΙΚΑ
• Περιοδικά Καταχωρημένα σε Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων: 98 (με αντικείμενο το Παχύ Έντερο: 42)
• Βιβλιογραφικές Αναφορές: 1875 (14/12/2018)
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
• Επίβλεψη – Συντονισμός: Σύνταξη «Εθνικών Ελληνικών και Κυπριακών Κατευθυντηρίων Οδηγιών για την
Αντιμετώπιση i) του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου; ii) του Καρκίνου του Οισοφάγου; iii) του Γαστρικού
Καρκίνου»
• Επίβλεψη – Συντονισμός: Σύνταξη «Εθνικού Αρχείου Καταγραφής Κολο-Ορθικού Καρκίνου» (ΕΜΚΑΠΕΣ)
• Επίβλεψη – Συντονισμός: Σύνταξη «Εθνικών Ελληνικών και Κυπριακών Κατευθυντηρίων Οδηγιών για την
Αντιμετώπιση του Κληρονομικού Κολο-Ορθικού Καρκίνου»
• Επίβλεψη – Συντονισμός: Σύνταξη «Εθνικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών για την Αντιμετώπιση του ΚΑρκίνου
του Πρωκτού»
• Οργάνωση «Σεμιναρίων για τις Παθήσεις του Παχέος Εντέρου» – «Διεθνή Συμπόσια – Colorectal Games»
• Οργάνωση Masterclasses στους Καρκίνους του Πεπτικού Συστήματος για Μέλη «Ογκολογικού Συμβουλίου»
(από το 2013) (ΕΜΚΑΠΕΣ)
• Μέλος της Επιτροπής Καταρτίσεως των Επιστημονικών Προγραμμάτων της European Society of
Coloproctology – ESCP (από το 2010)
• Επίβλεψη Κλινικών Μελετών (Νεο-Επικουρική Θεραπεία του Καρκίνου του Ορθού, Επιδημιολογία του
Κληρονομικού Καρκίνου του Παχέος Εντέρου στην Κρήτη) (ΕΜΚΑΠΕΣ)
• Οργάνωση και Επίβλεψη Ερευνητικών Πρωτοκόλλων στην Εργαστηριακή και Γενετική Μελέτη του Καρκίνου
του Παχέος Εντέρου (ΕΜΚΑΠΕΣ)