Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης