Ο Ιωάννης Μπηλιάτης είναι διευθυντής (Consultant) γυναικολόγος Ογκολόγος στο University Hospitals Dorset UK, καθώς και Ακαδημαϊκός Υπότροφος στην Β Πανεπιστημιακή κλινική Μ/Γ στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Είναι υπεύθυνος διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος Γυναικολογικής Ογκολογίας αναγνωρισμένο από το Βασιλικό κολλέγιο Μαιευτικής Γυναικολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Εξειδικεύεται στην χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο ωοθήκης καθώς και στην
λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική. Έχει συμμετάσχει ως διοργανωτής και εκπαιδευτής σε
σημαντικό αριθμό χειρουργικών hands- on σεμιναρίων, ενώ έχει εκπονήσει σημαντικά ερευνητικά
πρωτόκολλα και εργασίες.