Χειρουργός, Καθηγητής Χειρουργικής, Β’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, “Αρεταίειο” Νοσοκομείο