Κυτταρολόγος – Παθολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Παθογοανατομικού Εργαστηρίου, Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, MSc Imperial College, University of London, UK