Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, τ. Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Harvard, Boston USA
www.giendoscopy.gr