Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης Στ’ Χειρουργικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ.