Χειρουργός, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ