Νικόλαος Φ. Βλάχος M.D, F.A.C.O.G.
Καθηγητής Γυναικολογίας & Μαιευτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή

Ο Δρ. Νικόλαος Βλάχος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών τον Ιούνιο του 1989, με βαθμό Άριστα,.
Aκολούθως υπηρέτησε σαν έφεδρος ανθυποσμηναγός στην Πολεμική Αεροπορία, επί διετία.

Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας και της υπηρεσίας υπαίθρου γίνεται δεκτός από το
State University of New York. ΗΠΑ.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νέας Υόρκης ΗΠΑ ειδικεύθηκε στην Μαιευτική και Γυναικολογία
(1992-1997) από όπου και απέκτησε τον τίτλο της ειδικότητας από το Αμερικανικό Κολέγιο
Μαιευτήρων και Γυναικολόγων. (Board certified by the American college of Obstetrics and Gynecology).

Το 1997 γίνεται δεκτός σαν Fellow στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ όπου μετεκπαιδεύτηκε
επί τριετία (1997-2000) στη υποειδικότητα της Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας (Reproductive
Endocrinology).

Η εξειδίκευσή (Fellowship) στον τομέα της Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας περιλαμβάνει εντατική
εκπαίδευση σε όλες τις τεχνικές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανόμενων των
τεχνικών IVF, GIFT, ICSI. καθώς επίσης και σε όλες τις τεχνικές προηγμένης Λαπαροσκοπικής και
Υστεροσκοπικής Χειρουργικής.

Τον Ιούλιο του 1999 ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και προάγεται στον
Ακαδημαϊκό βαθμό του Instructor (Ισοδύναμο του βαθμού Λέκτορος).

Το 2000 μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις απέκτησε το τίτλο της υποειδικότητας
Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας (Board Certified Reproductive Endocrinologist).

Τον Ιούλιο του 2000 προάγεται στον βαθμό του Assistant Professor (Ισοδύναμο με το βαθμό του
Επίκουρου καθηγητού) στο πανεπιστήμιο Johns Hopkins στο τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

Από το 2000 έως και το 2004 εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο
Νοσοκομείο Johns Hopkins ΗΠΑ

To 2001 αναλαμβάνει αρμοδιότητες συν-διευθυντή (Co-director) στο τμήμα εξωσωματικής
γονιμοποίησης, του πανεπιστημίου Johns Hopkins και ως διευθυντής του τμήματος Ενδομητρίωσης και
Λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Το Σεπτέμβριο του 2004 αναλαμβάνει τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στη Β΄ Μαιευτική και
Γυναικολογική κλινική του Πανεπιστήμιου Αθηνών, ως υπεύθυνος του τμήματος Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής.

Το Δεκέμβριο του 2010 προάγεται στο βαθμό του Αναπληρωτή Καθηγητή και αναλαμβάνει τη
διεύθυνση του τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Αρεταίειου Nοσοκομείου.
Τον Μάιο του 2015 προάγεται στο βαθμό του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας Μαιευτικής, Γυναικολογίας
και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο καθηγητής έχει τιμηθεί απο την Αμερικανική Ενωση Γυναικολογικής Λαπαροσκόπισης -American
Association of Gynecologic Laparoscopy ( AAGL) για την εξαιρετικές του ικανότητες στην
λαπαροσκοπική χειρουργική. Το 2004 του απονεμήθει ο τίτλος “Top Doc In America for Endometriosis
and IVF”. Εχει προταθεί για τους τιμητικούς τίτλους WHO IS WHO in AMERICA όπως και για τον τίτλο
WHO is WHO in Medicine and Health Care.

Εχει συγγράψει πάνω από 100 επιστημονικές δημοσιεύσεις στα πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
της ειδικότητας του. Καθώς επίσης και ένα εγχειρίδιο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής με εκπαιδευτικά
video απο τις συχνότερες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Εχει συμμετέχει με κεφάλαια σε 8
επιστημόνικα βιβλία. Συμμετέχει σαν κριτής σε πολλαπλά επιστημονικά περιοδικά του κλάδου και έχει
οργανώσει πολυάριθμα εκπαιδευτικά σεμινάρια πάνω στην ενδοσκοπική χειρουργική και στην
εξωσωματική γονιμοποίηση.
Οι κύριες περιοχές στις οποίες επικεντρώνει τις δραστηριότητες του είναι: Υπογονιμότητα και
Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, IVF , Ενδομητρίωση και Ενδοσκοπική χειρουργική.