ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (VATS) ΣΕ ΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

Video-assisted Thoracoscopic Surgery Cadaveric Dissection Course

H βιντεο-υποβοηθούμενη θωρακοσκοπική χειρουργική (VATS), εφαρμόζεται στην διάγνωση και αντιμετώπιση χειρουργικών παθήσεων του θώρακα, χωρίς ανοικτή θωρακοτομή ή στερνοτομή, με προφανή οφέλη στον ασθενή.

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του NoDE Institute, διενεργούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια VATS επί πτωματικών προπλασμάτων, σε μικρό αριθμό εκπαιδευομένων (2 ανά πρόπλασμα), με διαθέσιμη όλη την σχετική τεχνολογία.

Oι εκπαιδευόμενοι διενεργούν την ίδια επέμβαση σε πτωματικά προπλάσματα (fresh frozen cadavers) με βήμα προς βήμα καθοδήγηση. Προκειμένου να επιτευχθούν πραγματικές συνθήκες χειρουργείου, σε κάθε 2 εκπαιδευόμενους αντιστοιχεί ένα πτωματικό πρόπλασμα, ένας εκπαιδευτής και μια χειρουργική αίθουσα με νοσηλευτή/τρια εργαλειοδοσίας.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Cadaveric workshop

08:15

Welcome and Objectives

Ομιλητές
08:30

Thoracic Evidence for Powered Staplers

09:00

Video session: Avoiding and managing complications during surgery

09:45

Coffee Break

10:00

Practice in anatomical specimen

VATS upper/lower lobectomy: VATS sleeve resection VATS segmentectomy
14:00

End of course

Προσεχή Σεμινάρια

Επικοινωνήστε μαζί μας για το επόμενο σεμινάριο στο info@nodeinstitute.org

Επικοινωνία

Leave a comment