ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗΣ MD, PhD, FRCOG, CCST (London, UK), ESPSO

Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας και Ενδοσκοπήσεων στη Γυναικολογία

Υπεύθυνος Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας Β’ Παν/κής Κλινικής  Αρεταίειου Νοσοκομείου

 • Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση
 • Ειδίκευση στη Βρετανία στη Μαιευτική – Γυναικολογία (West London Deanery)
 • Ακόλουθος, κατόπιν εξετάσεων, του Βρετανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων – Γυναικολόγων (ΜRCOG)
 • Fellow (FRCOG) του Βρετανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων – Γυναικολόγων
 • Εξειδίκευση στη Γυναικολογική Ογκολογία

(Hammersmith Hospital, Imperial College, London, 24 μήνες)

 • Πιστοποίηση στην Κολποσκόπηση στη Βρετανία & Ελλάδα (BSCCP και HSCPP)
 • Πιστοποίηση από European School Surgical Oncology (ESSO) στη Χειρουργική Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης και χρήσης HIPEC.  (24 μήνες, Βρυξέλλες, Αθήνα)
 • Εξειδίκευση στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση

(Centre International de Chirurgie Endoscopique, Clermont Ferrand, Γαλλία, 12 μήνες)

 • Διπλωματούχος, κατόπιν εξετάσεων, στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση

(Πανεπιστήμιο Auvergne, Γαλλία)

 • Μετεκπαίδευση hands-on στη Ρομποτική Χειρουργική

(Professor Person, Lund University, Sweden και Professor Gorchev, Pleven, Βουλγαρία)

 • Τρεις φορές υπότροφος σε κέντρα του εξωτερικού (European School of Oncology, Ιταλία), (University of Massachusetts, ΗΠΑ), (University of Auvergne, Γαλλία)
 • Fellowship, Μετεκπαίδευση στη Χειρουργική Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης και χρήσης Υπερθερμικής Ενδοπεριτοναϊκής Χημειοθεραπείας – HIPEC (Professor Glehen, Lyon, Γαλλία)
 • Γραμματέας Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας
 • Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου του Μαστού
 • Μέλος επτά (7) Ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών
 • Μέλος δέκα (10) διεθνών και ξένων Επιστημονικών Εταιρειών