Χειρουργός, Διευθυντής Πρότυπης Μονάδας Χειροργικής Εντέρου-Ορθού και Εργαστηρίου Φυσιολογίας Πυελικού Εδαφους και Εντερου, Ιατρικού Κέντρου Αθηνών