Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
www.mantonikolaidi.gr