Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
www.mantonikolaidi.gr

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2011-σήμερα: Αναπληρώτρια Διευθύντρια Β’ Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

2011-2013:      Επιμελήτρια Α’ στην Β’ Παθολογική Κλινική του ΑΟΝΑ

Ο Άγιος Σάββας

2004-2011:       Παθολόγος-ογκολόγος Ογκολογικής Κλινικής Ογκολογικού Νοσοκομείου

Γ. Γεννηματάς

2001-2004:       Παθολόγος Ογκολογικού Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς

1998-2001:       Παθολόγος επιτροπών συντάξεων αναπηρίας ΙΚΑ

1998-2013:       Ελεγκτής Ιατρός Ταμείου Υγείας Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

07/1991:          Απόκτηση πτυχίου Ιατρικής Σχολής Αθηνών με βαθμό  Λίαν καλώς

08/91-12/92:   Εκπλήρωση Υποχρεωτικής Υπηρεσίας Υπαίθρου στο περιφερειακό ιατρείο

Βατούσας Λέσβου

12/92-06/94:   Ειδίκευση στη Παθολογία στην Β ΄Παθολογική Κλινική ΑΟΝΑ

<<Ο Άγιος Σάββας>>

02/95-08/98:   Ολοκλήρωση της ειδίκευσης στην Παθολογία στην Β’ Παθολογική Κλινική

και Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων 1ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ

10/1998:           Απόκτηση της ειδικότητας της Παθολογίας

04/2004:           Απόκτηση μετά από εξετάσεις της ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας

06/2016:          Απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου  Executive MBA Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Άριστα

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

2017-2018:     Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ΕΚΠΑ στην << Πληροφορική της Υγείας>>

2017:               Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Πανεπιστημίου Πειραιώς με θέμα <<Οικονομικά

της Υγείας>>

2014-2015:     Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ΕΚΠΑ στην << Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

ασθενών με καρκίνο >>

2011-2012:     Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης ΕΚΠΑ στην << Συναισθηματική Νοημοσύνη και

Διοίκηση >>

2010-2011:      Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ΕΚΠΑ στην << Βελτίωση της Ψυχικής Υγείας στο

Εργασιακό περιβάλλον >>

 

Μέλος επαγγελματικών ενώσεων

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ)

European School Medical Oncology (ESMO)