Το σεμινάριο απευθύνεται σε γενικούς χειρουργούς που ήδη εκτελούν προχωρημένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις ή βαριατρική χειρουργική και επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις τεχνικές τους σε αυτό το χειρουργικό πεδίο.

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην τυποποίηση της τεχνικής της γαστρεκτομής sleeve, σε άλλες σχετικές διορθωτικές επεμβάσεις και στη διαχείριση σύνθετων περιπτώσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Θεωρητικό μέρος με διαδραστικές διαλέξεις, tips & tricks μιας επιτυχημένης επέμβασης

Πρακτική εξάσκηση σε προσομοιωτές

Πρακτικό μέρος σε ανθρώπινα πτωματικά προπλάσματα

Το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου πραγματοποιείται πάνω σε ανθρώπινα πτωματικά προπλάσματα, σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο που θυμίζει χειρουργική αίθουσα, με νοσηλευτή/τρια εργαλειοδοσίας προσομοιώνοντας έτσι πραγματικές συνθήκες χειρουργείου. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε μικρές ομάδες και διενεργούν τις επεμβάσεις υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών.

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το 2024

*Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του Node.

* Η εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο των εγγραφών (συνήθως 2 μήνες πριν το εκπαιδευτικό), συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, όπως και όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει το NoDE.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπεύθυνη προγράμματος
Ελίνα Ιωαννίδου
e-mail: e.ioannidou@nodeinstitute.org
info@nodeinstitute.org

Προηγούμενα Σεμινάρια