Στα πλαίσια του σεμιναρίου C.LA.S.S. οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας προηγμένης τεχνολογίας. Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο νοσοκομείο Υγεία, στα διαστήματα μεταξύ των τεσσάρων κύκλων του σεμιναρίου.

Node Institute - Simulation Center
Node Institute - Simulation Center
Node Institute - Simulation Center

Οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν ασκήσεις εξοικείωσης και βελτίωσης της κινητικότητάς τους στο λαπαροσκοπικό περιβάλλον, και εκπαιδεύονται σε προηγμένες δεξιότητες της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, όπως η λαπαροσκοπική συρραφή και σχηματισμός ενδοσωματικών κόμπων.

Η εκπαίδευση γίνεται με αναλογία εκπαιδευτών προς εκπαιδευόμενους 1:1. Πραγματοποιείται απογευματινές ώρες κατόπιν ραντεβού. Προβλέπονται 4-7 συνεδρίες διάρκειας 60’ περίπου για κάθε συμμετέχοντα.