Το NoDE παρέχει θεωρητική και τεχνική καθοδήγηση με έμφαση στην πρακτική εξάσκηση και εξοικείωση (hands-on) σε εξειδικευμένους τομείς, όπως η λαπαροσκοπική χειρουργική του εντέρου και η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική των κηλών, του ανώτερου πεπτικού, και του θώρακα.

 

Την τελευταία διετία, παρά τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας, το NoDE πραγματοποίησε 27 εκπαιδευτικά προγράμματα, προσφέροντας σε 471 συναδέλφους από όλη την Ελλάδα περισσότερες από 4.000 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών και εκπαιδευτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Στα άμεσα σχέδιά μας είναι η επέκταση σε επιπλέον ειδικότητες, όπως η πλαστική-επανορθωτική χειρουργική, η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική καρδιάς, η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μαστού, η γναθοχειρουργική, και η χειρουργική σπονδυλικής στήλης.

 

Το 2019 ξεκίνησε πρόγραμμα ετήσιας αποστολής στην Ουγκάντα, με τη συμμετοχή ιατρών, νοσηλευτών και άλλων εθελοντών, για την προσφορά ιατρικής βοήθειας και την εκπαίδευση ιατρών.