Τα πτωματικά ρομποτικά προγράμματα που διοργανώνονται από το Node Institute, απευθύνονται σε χειρουργούς που επιθυμούν να εκπαιδευτούν περαιτέρω στη ρομποτική χειρουργική. Το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την πρακτική εκπαίδευση χειρουργών σε ανθρώπινα πτωματικά προπλάσματα και διαμορφώνεται ανάλογα με την κάθε ειδικότητα.

Όπως και τα περισσότερα προγράμματα του Node, τα πτωματικά ρομποτικά είναι σχεδιασμένα για πολύ μικρό αριθμό εκπαιδευομένων και περιλαμβάνει:

το θεωρητικό μέρος, tips & tricks της επιτυχίας και παρακολούθηση live χειρουργείου μέσω 2ης ρομποτικής κονσόλα διδασκαλίας και

το πρακτικό μέρος, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι ιατροί διενεργούν τις προκαθορισμένες επεμβάσεις, υπό συνεχή καθοδήγηση, πάλι με 2η κονσόλα διδασκαλίας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση ρομποτικών χειρουργικών τεχνικών από χειρουργούς που είναι ήδη επαρκώς εξοικειωμένοι με την χρήση του συστήματος Da Vinci. Οι εκπαιδευόμενοι θα σχηματίζουν ομάδες 2 ατόμων, στις οποίες αντιστοιχεί ένας εκπαιδευτής.

Το πρόγραμμα του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του Node. Η εγγραφή σας στο εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο των εγγραφών, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής για το 2024 είναι:

16 – 18 Μαϊου 2024

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, όπως και όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει το NoDE.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ