Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Τα σεμινάρια C.LA.S.S. αποτελούν μία από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του
NoDE Institute. Ολοκληρώνονται μέσα σε 4 Κεφάλαια και είναι σχεδιασμένα να
παρέχουν διαδραστική, περιεκτική και εις βάθος ανάλυση των αμφιλεγόμενων
θεμάτων που αφορούν στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Παχέος Εντέρου και του Ορθού.

Οι βασικοί πυλώνες εκπαίδευσης, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν τα τελευταία ένδεκα χρόνια, περιλαμβάνουν:

1) Ιδιαίτερα μαθήματα στους πλέον εξελιγμένους προσομοιωτές.

2) Παρακολούθηση λαπαροσκοπικών ορθοκολικών επεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της TaTME, live από το χειρουργείο.

3) Διαδραστική παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων επεμβάσεων με καθοδήγηση στα μυστικά της επιτυχίας, βήμα – βήμα.

4) Διήμερο «Φιλοξενούμενου Καθηγητή» με τον Steven D. Wexner, Professor, University of South Florida, Cleveland Clinic Florida και την Mariana Berho, Chair of Pathology and Laboratory, Cleveland Clinic Florida

5) Διαδραστικές συζητήσεις περιστατικών, μέσω των οποίων παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι δράσης (Problem Based Learning).

6) Πρακτική εξάσκηση σε λαπαροσκοπικές ορθοκολικές επεμβάσεις από τους εκπαιδευόμενους, σε ζωικά πρότυπα στο ΙΙΒΕΑΑ

 

Ο σκοπός των C.LA.S.S. Courses είναι η απόκτηση επαρκούς εμπειρίας από τους συμμετέχοντες συναδέλφους, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν λαπαροσκοπική ορθοκολική χειρουργική. Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρέχεται, εφόσον το επιθυμούν, καθοδήγηση κατά την διενέργεια των πρώτων επεμβάσεών τους.

Σας περιμένουμε τον Φεβρουάριο 2019 για τον 1ο Κύκλο του δωδέκατου κατά σειρά
έτους των C.LA.S.S. courses.

Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Σ. Μαυραντώνης MD, PhD, FACS
Διευθυντής Προγράμματος,
Διευθυντής Στ’ Χειρουργικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

Τρέχων Κύκλος Σεμιναρίων

MASTER-C.LA.S.S. Course 2019 | 2ος Κύκλος

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Ιούλιος 5, 2019

1os Κύκλος: 14-15 Φεβρουαρίου 2019 – ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ.
Τα σεμινάρια C.LA.S.S. αποτελούν μία από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του NoDE Institute. Ολοκληρώνονται μέσα σε 4 Κεφάλαια και είναι σχεδιασμένα να παρέχουν διαδραστική, περιεκτική και εις βάθος ανάλυση των αμφιλεγόμενων θεμάτων που αφορούν στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Παχέος Εντέρου και του Ορθού.

Συμμετοχή

C.LA.S.S. Courses 2019 | 3ος Κύκλος

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ Σεπτέμβριος 19, 2019

1os Κύκλος: 14-15 Φεβρουαρίου 2019 – ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ.
Τα σεμινάρια C.LA.S.S. αποτελούν μία από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του NoDE Institute. Ολοκληρώνονται μέσα σε 4 Κεφάλαια και είναι σχεδιασμένα να παρέχουν διαδραστική, περιεκτική και εις βάθος ανάλυση των αμφιλεγόμενων θεμάτων που αφορούν στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Παχέος Εντέρου και του Ορθού.

Συμμετοχή

C.LA.S.S. Courses 2019 | 4ος Κύκλος

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ Νοέμβριος 28, 2019

1os Κύκλος: 14-15 Φεβρουαρίου 2019 – ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ.
Τα σεμινάρια C.LA.S.S. αποτελούν μία από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του NoDE Institute. Ολοκληρώνονται μέσα σε 4 Κεφάλαια και είναι σχεδιασμένα να παρέχουν διαδραστική, περιεκτική και εις βάθος ανάλυση των αμφιλεγόμενων θεμάτων που αφορούν στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Παχέος Εντέρου και του Ορθού.

Συμμετοχή