Το 2018, μετά από 11 χρόνια υλοποίησης των σεμιναρίων «C.LA.S.S. Courses» για την λαπαροσκοπική χειρουργική του εντέρου και του ορθού και, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάλογη εκπαίδευση σε άλλους τομείς της ιατρικής, ιδρύσαμε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό NoDE Institute.  

Ο στόχος του είναι να προάγει την ιατρική εκπαίδευση όλων των επιπέδων, μέσα από διεπιστημονικές ομάδες και διαδραστικά προγράμματα, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες.

Η αποστολή του ινστιτούτου είναι η προσφορά εξειδικευμένων μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων στους λειτουργούς υγείας με στόχο να παρέχουν υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες υγείας μέσα και έξω από την Ελλάδα.

Κωνσταντίνος Σ. Μαυραντώνης
Διευθυντής Στ’ Χειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Προσεχή Σεμινάρια

2nd TaTME Cadaveric Course 2019

Ιούνιος 7, 2019
Διαπρωκτική ελάχιστα επεμβατική ΤΜΕ (TaTME) Η διαπρωκτική ελάχιστα επεμβατική ΤΜΕ (TaTME) αφορά στην πλέον σύγχρονη και υποσχόμενη μέθοδο για την χειρουργική αντιμετώπιση [...]
Συμμετοχή

MASTER-C.LA.S.S. Course 2019 | 2ος Κύκλος

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Ιούλιος 5, 2019

1os Κύκλος: 14-15 Φεβρουαρίου 2019 – ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ.
Τα σεμινάρια C.LA.S.S. αποτελούν μία από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του NoDE Institute. Ολοκληρώνονται μέσα σε 4 Κεφάλαια και είναι σχεδιασμένα να παρέχουν διαδραστική, περιεκτική και εις βάθος ανάλυση των αμφιλεγόμενων θεμάτων που αφορούν στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Παχέος Εντέρου και του Ορθού.

Συμμετοχή

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Υποστηρικτές


Hellenic Surgical Society