Το 2018, μετά από 11 χρόνια υλοποίησης των σεμιναρίων «C.LA.S.S. Courses» για την λαπαροσκοπική χειρουργική του εντέρου και του ορθού και, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάλογη εκπαίδευση σε άλλους τομείς της ιατρικής, ιδρύσαμε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό NoDE Institute.  

 

Ο στόχος του είναι να προάγει την ιατρική εκπαίδευση όλων των επιπέδων, μέσα από διεπιστημονικές ομάδες και προγράμματα διαδραστικού χαρακτήρα, με χρήση νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε αυτές.

Η αποστολή του ινστιτούτου είναι η προσφορά εξειδικευμένων μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων στους λειτουργούς υγείας ώστε, με καθοδήγηση, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να παρέχουν υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες υγείας μέσα και έξω από την Ελλάδα.

Κωνσταντίνος Σ. Μαυραντώνης
Διευθυντής Στ’ Χειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Τρέχων Κύκλος Σεμιναρίων

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Upcoming Events

C.RO.S.S. Training

Simulation

TaTME course

Shadowing

Proctoring & Surgical Coaching

Open MDT Teleconference Meetings

Υποστηρικτές


Hellenic Surgical Society