“Όπου υπάρχει αγάπη για την ιατρική,
υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο.”
Ιπποκράτης

node team

To NoDE Institute (Network of Doctors’ Education) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2018 με πίστη στις αξίες της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, και αφοσίωση σε ένα κοινό όραμα: τη δωρεάν πρακτική μεταπτυχιακή εκπαίδευση ιατρών στην Ελλάδα.

 

Στόχος μας είναι να μην απαιτείται μετάβαση των ιατρών στο εξωτερικό για συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά χειρουργικά προγράμματα και, παράλληλα, οι ασθενείς να απολαμβάνουν εξειδικευμένες υπηρεσίες παραμένοντας στην Ελλάδα.

Δύναμή μας είναι η εθελοντική προσφορά. Τα στελέχη μας προσφέρουν υπηρεσίες απολύτως αμισθί, τα δε έξοδα καλύπτονται από δωρεές και χορηγίες. Αξιοποιώντας τη δύναμη αυτή, δημιουργούμε ένα κόμβο ανταλλαγής και μετάδοσης πολύτιμης γνώσης προς όφελος των ασθενών μας. Έναν ισχυρό σύνδεσμο ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Πιστεύουμε ότι η δωρεάν μεταπτυχιακή πρακτική εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων. Πιστεύουμε, επίσης, ότι πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα μέτρα των εκπαιδευομένων και να διεξάγεται σε μικρές ομάδες ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητά της.

 

Με αυτή τη φιλοσοφία, σχεδιάσαμε σεμινάρια για ομοιογενείς ομάδες ιατρών, ανάλογα με την εμπειρία και την επιστημονική τους εξειδίκευση. Έτσι, αποφεύγονται οι αποκλεισμοί, οι οποίοι είναι αντίθετοι με τις αξίες και το πνεύμα του NoDE, και διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε ένα κόμβο επικοινωνίας και γνώσης.

Ποιοί Είμαστε