ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για τη διαχείριση όλων των τύπων των κηλών
  • Η ενημέρωση για τις ιδιότητες απορροφήσιμων και μη-απορροφήσιμων πλεγμάτων
  • Η κατανόηση των ενδείξεων χειρουργικής αντιμετώπισης
  • Η ανάλυση πιθανών εγχειρητικών επιπλοκών
  • Η επικέντρωση σε τεχνικές λεπτομέρειες μέσω ζωντανής προβολής χειρουργικών επεμβάσεων
  • Η αποσαφήνιση των περιγραφόμενων τεχνικών με συζήτηση σε πραγματικό χρόνο με τους ειδικούς χειρουργούς
  • Η παροχή πρακτικής εξάσκησης δεξιοτήτων με άσκηση σε κατάλληλα μοντέλα με καθοδήγηση από τους ειδικούς
  • Η περιγραφή των μετεγχειρητικών κλινικών αποτελεσμάτων και των πρακτικών εφαρμογών της βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

  • Διαδραστικές συνεδρίες θεωρητικής εκπαίδευσης και προβολής πολυμέσων με συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτών και συμμετεχόντων
  • Χειρουργικές επεμβάσεις σε απ’ευθείας προβολή, με συζήτηση μεταξύ χειρουργού και συμμετεχόντων

Προσεχή Σεμινάρια

Επικοινωνήστε μαζί μας για το επόμενο σεμινάριο στο info@nodeinstitute.org

Επικοινωνία

Leave a comment