Τα ρομποτικά πτωματικά ουρολογικά προγράμματα που διοργανώνονται από το Node Institute και την εταιρεία Sofmedica, απευθύνονται σε χειρουργούς ουρολόγους που επιθυμούν να εκπαιδευτούν περαιτέρω στη ρομποτική ουρολογία χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στο εξωτερικό.

Όπως και τα περισσότερα προγράμματα του Node, τα ρομποτικά πτωματικά σεμινάρια ουρολογίας είναι σχεδιασμένα για πολύ μικρό αριθμό εκπαιδευομένων και περιλαμβάνουν:

το θεωρητικό μέρος, tips & tricks της επιτυχίας

παρακολούθηση live χειρουργείου μέσω 2ης ρομποτικής κονσόλας διδασκαλίας και

το πρακτικό μέρος, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι ουρολόγοι διενεργούν τις προκαθορισμένες επεμβάσεις, υπό συνεχή καθοδήγηση, με την χρήση της 2ης κονσόλας.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του Node.

Η εγγραφή σας στο εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο των εγγραφών, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής για το 2024 είναι:

16 Μαΐου – 19 Μαΐου

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, όπως και όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει το NoDE.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ