Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες χειρουργοί θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τις παραμέτρους που μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα των επεμβάσεων στο παχύ έντερο και το ορθό.
  • Να αξιολογούν τις νέες μεθόδους της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής του παχέος εντέρου.
  • Να γνωρίζουν τις νέες εξελίξεις στον ορθοκολικό καρκίνο, τις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου και την οξεία εκκολπωματίτιδα
  • Να αξιολογήσουν τις αποκτηθείσες ικανότητές τους μέσω των προσομοιωτών.

 

 

CME Credits

Με την ολοκλήρωση της Κλινικής Εκπαίδευσης θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, εκ μέρους του European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), ισοδύναμα μεταξύ των ιατρικών οργανισμών χωρών-μελών της ΕΕ.

Επιπλέον, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, το οποίο συνυπογράφεται ως ισότιμο από το European Surgical Institute – Hamburg, Germany.