Ημερολόγιο του Σεμινάρια

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

1 εκδήλωση,

C.LA.S.S. COURSES 2023 | 4ος Κύκλος

2 Σεμινάρια,

VATS Segmentectomy course with hands-on practice on cadaveric specimens (09/23)

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

1 εκδήλωση,

Advanced laparoscopy in Gynae Oncology Cadaveric Course (10/23)

1 εκδήλωση,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

1 εκδήλωση,

C.RO.S.S. Training 10/23

1 εκδήλωση,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

1 εκδήλωση,

In Hospital 25/10 & 26/10/2023

1 εκδήλωση,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,

0 Σεμινάρια,