ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το κλινικό σεμινάριο Καθετήρων Κεντρικής Φλεβικής Πρόσβασης PICC and PORT, στοχεύει στο να διασαφηνιστούν οι ενδείξεις χρήση, η ασφαλής τοποθέτηση και περιποίηση των συσκευών αυτών, με στόχο τη μείωση των επιπλοκών.

Το σεμινάριο αποτελεί μία από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του NODE(Network of Doctors Education) Institute και διοργανώνεται από τη ΣΤ ̈ Χειρουργική Κλινική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Έχει τη μορφή Μονοήμερου Κλινικού Φροντιστηρίου και περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση καθώς επίσης και πρακτική εκπαίδευση μέσω παρακολούθησης ζωντανών χειρουργείων και τη βήμα προς βήμα τεχνική τοποθέτησης των καθετήρων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τους τύπους των Κεντρικών Καθετήρων πού και πως χρησιμοποιούνται καθώς και τον τρόπο περιποίησής τους

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Αμφιθέατρο "Ν.ΛΟΥΡΟΣ" , Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

08:30

Τοποθέτηση PICC Line

Eνδείξεις, Τεχνική, Επιπλοκές
09:15

Τοποθέτηση PΟRT Line

Ενδείξεις, Τεχνική, Επιπλοκές
10:00

Περιποίηση-Συντήρηση PICC

10:30

Διάλειμμα

Κεντρικά Χειρουργεία Νοσοκομείου "ΥΓΕΙΑ"

13:00

Τοποθετήσεις PORT & PICC

16:00

Συμπεράσματα - Q&As

16:30

Λήξη

Προσεχή Σεμινάρια

Επικοινωνήστε μαζί μας για το επόμενο σεμινάριο στο info@nodeinstitute.org

Επικοινωνία

Leave a comment