ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το κλινικό σεμινάριο Καθετήρων Κεντρικής Φλεβικής Πρόσβασης PICC and PORT, στοχεύει στο να διασαφηνιστούν οι ενδείξεις χρήση, η ασφαλής τοποθέτηση και περιποίηση των συσκευών αυτών, με στόχο τη μείωση των επιπλοκών.

Το σεμινάριο αποτελεί μία από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του NODE(Network of Doctors Education) Institute και διοργανώνεται από τη ΣΤ ̈ Χειρουργική Κλινική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Έχει τη μορφή Μονοήμερου Κλινικού Φροντιστηρίου και περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση καθώς επίσης και πρακτική εκπαίδευση μέσω παρακολούθησης ζωντανών χειρουργείων και τη βήμα προς βήμα τεχνική τοποθέτησης των καθετήρων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τους τύπους των Κεντρικών Καθετήρων πού και πως χρησιμοποιούνται καθώς και τον τρόπο περιποίησής τους

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

15:40

Τεχνολογίες καθετήρων - Κριτήρια επιλογής

Bard
16:00

Υπερηχογραφική αγγειακή απεικόνιση

16:15

Τεχνική τοποθέτησης PORT

16:30

Τεχνική τοποθέτησης PICC

16:50

Επιπλοκές τοποθέτησης PORT

17:10

Επιπλοκές τοποθέτησης PICC

17:25

Διαχείριση και διατήρηση κεντρικών καθετήρων

  • Νούκου Αθηνά
18:00

Κλινικά σενάρια

18:30

Λήξη

11:00

Hands on Workshop

  • Τεχνική  Seldinger
  • Αγγειακή προσπέλαση σε προπλάσματα υπό Υπερηχογραφική καθοδήγηση
08:30

Τοποθετήσεις PICC

Αίθουσα 8, Νοσοκομείο Υγεία, 5ος όροφος
08:30

Τοποθετήσεις PORT

Αίθουσα 12, Νοσοκομείο Υγεία, 5ος όροφος
13:00

Λήξη

Προσεχή Σεμινάρια

Επικοινωνήστε μαζί μας για το επόμενο σεμινάριο στο info@nodeinstitute.org

Επικοινωνία

Leave a comment