ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην εταιρεία «NoDE Institute», με διακριτικό τίτλο «NoDE Institute» (στο εξής η «Εταιρεία» ή «εμείς) προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε υπεύθυνα. Δεσμευόμαστε να σεβαστούμε το απόρρητό σας και να τηρήσουμε τις αρχές των ισχυόντων νόμων περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τους όρους που ακολουθούν, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενσωματώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας προκειμένου να είστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα μας συμφωνείτε ότι αποδέχεστε και τις τυχόν αλλαγές που έγιναν σε αυτήν την πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, όταν επέρχονται ουσιώδεις αλλαγές θα φροντίζουμε για την εμφάνιση σχετικής ενημέρωσης στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα ή Στοιχεία».

 

 1. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε

Όταν υποβάλλετε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες,  τα συλλέγουμε και τα διατηρούμε αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγουμε δεδομένα που υποβάλλετε, όπως ενδεικτικά: το όνομα, επώνυμο, χώρα, διεύθυνση, email, τον αριθμό τηλεφώνου, κινητού τηλεφώνου κ.ά., Στοιχεία συναλλαγών μέσω της Iστοσελίδας μας, Ενδιαφέροντα και προτιμήσεις, Στοιχεία επισκεψιμότητας. Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε επίσης πληροφορίες με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω cookies. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Πολιτική Cookies.

 

 1. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

3.1 Αποστολή Ενημερωτικού – Newsletter

Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στο πεδίο που αφορά την αποστολή Newsletter, θα καταχωρίσουμε τα στοιχεία σας και θα σας αποστέλλουμε ενημερώσεις.

3.2 Βελτίωση υπηρεσιών

Διατηρούμε τα στοιχεία σας και το ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών μας προκειμένου να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν την καλύτερη αξιολόγηση της επισκεψιμότητας και πλοήγησης των χρηστών της Ιστοσελίδας μας ώστε να προβαίνουμε σε βελτιώσεις στο περιεχόμενο και τη μορφή της.

3.3. Αποστολή διαφημιστικού υλικού

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που επιλέξατε, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για γεγονότα/εκδηλώσεις/δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας ή στις οποίες συμμετέχουμε.

3.4. Συμμετοχή σε προγράμματα

Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να διεκπεραιώσει την δήλωση ενδιαφέροντός σας για την συμμετοχή στα προγράμματά μας, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης χρηστών/επισκεπτών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας σε κάποιο από τα προγράμματά μας. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.

3.5. Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη

Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

3.6. Επικοινωνία

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε ή/και στις καταγγελίες. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση την δική σας προσωπική εμπειρία.

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;
 • Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων: τους όρους της συμβατικής μας σχέσης
 • Η συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται. Για παράδειγμα όταν επιλέγετε να λαμβάνετε newsletter. Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε πάντα ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.
 • Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.).

 

 1. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή/και αποστέλλουν για λογαριασμό μας ενημερώσεις, προωθητικά μηνύματα ή διενεργούν έρευνες αγοράς.

Μερικές φορές, θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα Δεδομένα σας με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία.  Χωρίς να μοιράζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

 1. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρεία μας. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με συμμετοχή σας σε δραστηριότητες και προγράμματα που διοργανώνουμε, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως π.χ. τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και εταιρικό προγραμματισμό.

 

 1. Τα δικαιώματά σας

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε.

Έχετε δικαίωμα:

7.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους τα δεδομένα σας αποστέλλονται και την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης.

 

7.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

 

7.3 Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την άσκηση των δικαιωμάτων της εταιρείας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών.

 

7.4 Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.

 

7.5 Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή έγγραφο αίτημα  στα στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς για τους σκοπούς αυτούς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

 

7.6 Eάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

 

 1. Ασφάλεια της Ιστοσελίδας

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των πληροφοριών σας κατά την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και διαχειριστικά μέτρα για την προστασία κάθε προσωπικής πληροφορίας που επεξεργαζόμαστε σχετικά με συνεργάτες, πελάτες και τελικούς χρήστες. Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι δεν εγγυάται 100% η ασφάλεια της επικοινωνίας της πληροφορίας και συνεπώς σας ενθαρρύνουμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποκαλύπτετε προσωπικά στοιχεία στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιείτε διαθέσιμα εργαλεία όπως Τοίχος Προστασίας (Internet firewalls), λογισμικό προστασίας κατά των ιών (anti-virus), λογισμικό προστασίας από κακόβουλες ενέργειες (anti-spyware) και παρόμοιες τεχνολογίες ηλεκτρονικής προστασίας.

Καταγράφουμε τις εξατομικευμένες προτιμήσεις σας και εφαρμόζουμε μηχανισμό διπλής συναίνεσης με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης, όπου εφαρμόζεται.

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση των κωδικών που παρέχονται σε εσάς ή έχετε επιλέξει για τον εαυτό σας, ώστε να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές της Ιστοσελίδας. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι μυστικοί και σας παρέχονται αποκλειστικά, γι ‘αυτό παρακαλούμε να μην μοιραστείτε τον κωδικό σας με κάποιο άλλο πρόσωπο. Η εταιρεία δεν θα επικοινωνήσει ποτέ μαζί σας άμεσα ή έμμεσα για να ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας.

 

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά 15 Ιουλίου 2021.

 

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Διεύθυνση: ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ, ΠΟΛΗ, ΝΟΜΟΣ

Τηλέφωνο: + 30 210 …………………..

Email:

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.)

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30-210 6475600, contact@dpa.gr