Ανεβάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία και πατήστε την επιλογή submit για να καταχωρηθούν.

Please attach the required documents to their corresponding sections. Once you’ve completed this, click on the “Submit” button to record your registration.

Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα είναι έγκυρη μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Your registration in the program is valid after submitting the necessary documents.

 • Max. file size: 36 MB.
 • Max. file size: 36 MB.
 • Max. file size: 36 MB.
 • Max. file size: 36 MB.
 • Max. file size: 36 MB.
 • Max. file size: 36 MB.
 • Max. file size: 36 MB.
 • Max. file size: 36 MB.
  Θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κάτωθι ασφαλισμένους κινδύνους & κεφάλαια: -Θάνατος από ατύχημα 10.000€ - Μόνιμη Ολική και Μερική Ανικανότητα από ατύχημα 10.000€ - Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα 500€ The following coverage areas and corresponding monetary values should be included in the policy: -Accidental death coverage: €10,000 -Compensation for total or partial disability resulting from an accident: €10,000 -Medical expenses from an accident €500
 • * Σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία Ceresole, στο τηλέφωνο 210 36 00 008 και ζητήσετε την κυρία Μανωλούδη. Παρακαλώ να αναφέρετε πως πρόκειται για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Node Institute που απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου για την είσοδό τους στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ.

 • Max. file size: 36 MB.