Η υποστήριξη και αλληλεγγύη σας μπορούν να κάνουν τη διαφορά!

Κάθε δωρεά ή χορηγία συμβάλλει στο όραμα του ΝοDE: να έχουν όλοι οι Έλληνες χειρουργοί πρόσβαση σε δωρεάν εξειδικευμένη γνώση, παραμένοντας στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες: + 30 6940815332