Αναβολή Σεμιναρίων

Αγαπητοί φίλοι, το NoDE Institute – Network of Doctors’​ Education προφανώς αναβάλλει προσωρινά τα προγραμματισμένα έως τον Μάιο σεμινάρια:

C.RO.S.S. TRAINING,
– Cadaveric M.I.S. Immersion for Colorectal and Thoracic Surgery
– P.I.C.C. & PORT
– Cadaveric Dissection Hernia Course,
1o Κύκλο C.LA.S.S. Courses https://lnkd.in/gSMkCyp

Εν τω μεταξύ, https://lnkd.in/giPCWRg

#training #education #courses #laparoscopy #livesurgery #colorectalsurgery #continuingeducation #thoracicsurgery #hernia #nodeinstitute #doctors

Be the first to write a review

Αφήστε ένα σχόλιο