Οι Έλληνες ιατροί που εκπαιδεύουν δωρεάν συναδέλφους τους στην Ουγκάντα

Το NoDE, ένας κοινωφελής οργανισμός που δημιουργήθηκε από ιατρούς για να παρέχει σε ιατρούς δωρεάν πρόσβαση σε εξειδικευμένη εκπαίδευση και καθοδήγηση, πραγματοποίησε την πρώτη από μια σειρά αποστολών στην Ουγκάντα.

ο Network of Doctors’ Education (NoDENoDE Institute – Network of Doctors’ Education: Overview | LinkedIn) δημιουργήθηκε το 2008 με σκοπό το μοίρασμα της γνώσης προς όφελος των ασθενών. Από τότε, έχει πραγματοποιήσει πολλές δεκάδες μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, κυρίως πάνω σε εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς ποτέ να υπάρξει χρέωση στους συμμετέχοντες. Αυτό είναι εφικτό χάρη στην εθελοντική εργασία των στελεχών του ινστιτούτου, και την κάλυψη του κόστους από δωρεές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησε και η αποστολή στην Ουγκάντα: για την εκπαίδευση των εκεί ιατρών, που δεν έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τις χειρουργικές εξελίξεις, κυρίως στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Πέραν της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο της Καμπάλα, το NoDE μετέφερε και δώρισε σε νοσοκομεία 1,3 τόνους ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού. Αυτός περιλάμβανε επαρκές ιατρικό υλικό για εκατοντάδες λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις στην Ιατρική Σχολή MakerereCollege of Health Science | Makerere University. Για να αποκτηθεί βέβαια επαρκής χειρουργική εμπειρία από τους εκεί ιατρούς, η εκπαίδευσή τους από το NoDE θα είναι συνεχιζόμενη.

Be the first to write a review

Αφήστε ένα σχόλιο