Φόρτωση Σεμινάρια
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Όλα τα Σεμινάρια

C.LA.S.S. COURSES 2020 – 3rd Chapter

13 Νοέμβριος 2020 @ 8:00 πμ - 15 Νοέμβριος 2020 @ 4:00 μμ

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της Κλινικής Εκπαίδευσης στις Λαπαροσκοπικές Κολεκτομές οι συμμετέχοντες χειρουργοί θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τις παραμέτρους που μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα των επεμβάσεων στο παχύ έντερο και το ορθό.
  • Να αξιολογούν τις νέες μεθόδους της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής του παχέος εντέρου.

Επιπρόσθετα, θα έχουν αποκτήσει επαρκή εμπειρία ώστε να μπορούν να:

  • Διεκπεραιώσουν λαπαροσκοπικές κολεκτομές.
  • Αξιολογήσουν τις αποκτηθείσες ικανότητές τους μέσω των προσομοιωτών.

ΜΟΡΙΑ CME

Με την ολοκλήρωση της Κλινικής Εκπαίδευσης στις Λαπαροσκοπικές Κολεκτομές, θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η πρακτική εκπαίδευση σε ζωικά πρότυπα στο πειραματικό χειρουργείο πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

ΔΙΕYΘΥΝΣΗ:
Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα, Tηλ: +30 210 6597000 Fax: +30 210 6597545 e-mail: info@bioacademy.gr , www.bioacademy.gr

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Θεωρητικό Μέρος

13 Νοεμβρίου 2020

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

08:00

Προσέλευση-Πρωινό

08:15

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Παρουσίαση Περιστατικών
09:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ICG

09:15

ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Παρουσίαση Περιστατικών
Ομιλητές
09:45

ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΣ, ΝΟΣΟΣ CROHN

Παρουσίαση Περιστατικών
10:30

Διάλειμμα

10:45

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗΣ

11:45

Problem Based Learning:

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

 

12:30

Ελαφρύ Γεύμα

13:00

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΖΩΝΤΑΝΑ Από την Υβριδική Αίθουσα του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

00:00

Πρακτικό Μέρος

14-15 Νοεμβρίου 2020

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ, Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ

16:00

Λήξη

Λεπτομέρειες

Αρχή:
13 Νοέμβριος 2020 @ 8:00 πμ
Τέλος:
15 Νοέμβριος 2020 @ 4:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση:

Διοργανωτής

Node Institute