Φόρτωση Σεμινάρια
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Όλα τα Σεμινάρια

C.LA.S.S. COURSES 2020 – 4th Chapter

4 Δεκεμβρίου 2020 @ 8:00 πμ - 6 Δεκεμβρίου 2020 @ 4:00 μμ

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της Κλινικής Εκπαίδευσης στις Λαπαροσκοπικές Κολεκτομές οι συμμετέχοντες χειρουργοί θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τις παραμέτρους που μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα των επεμβάσεων στο παχύ έντερο και το ορθό.
  • Να αξιολογούν τις νέες μεθόδους της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής του παχέος εντέρου.

Επιπρόσθετα, θα έχουν αποκτήσει επαρκή εμπειρία ώστε να μπορούν να:

  • Διεκπεραιώσουν λαπαροσκοπικές κολεκτομές.
  • Αξιολογήσουν τις αποκτηθείσες ικανότητές τους μέσω των προσομοιωτών.

ΜΟΡΙΑ CME

Με την ολοκλήρωση της Κλινικής Εκπαίδευσης στις Λαπαροσκοπικές Κολεκτομές, θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η πρακτική εκπαίδευση σε ζωικά πρότυπα στο πειραματικό χειρουργείο πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

ΔΙΕYΘΥΝΣΗ:
Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα, Tηλ: +30 210 6597000 Fax: +30 210 6597545 e-mail: info@bioacademy.gr , www.bioacademy.gr

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

08:00

Πρακτική Εκπαίδευση σε νωπά ανθρώπινα πτωματικά προπλάσματα

  • Λαπαροσκοπική Δεξιά κολεκτομή
  • Λαπαροσκοπική Ευρεία Δεξιά κολεκτομή
  • Λαπαροσκοπική Αριστερή κολεκτομή
  • Λαπαροσκοπική ΤΜΕ

Θεωρητικό Μέρος

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΟΡΘΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ  

VISITING PROFESSOR: PARIS TEKKIS  

08:30

Προσέλευση-Πρωινό

08:45

ΟΜΙΛΙΑ: ΟΡΘΟ - ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ

Ομιλητές
09:15

Παρουσίαση Περιστατικών

Ομιλητές
10:45

Problem Based Learning: ΝΟΣΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ IV – ΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

12:45

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΖΩΝΤΑΝΑ Από την Υβριδική Αίθουσα Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

Λεπτομέρειες

Αρχή:
4 Δεκεμβρίου 2020 @ 8:00 πμ
Τέλος:
6 Δεκεμβρίου 2020 @ 4:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση:

Διοργανωτής

Node Institute