Ολοήμερη Εκδήλωση

Open Suproc Cadaveric Course 05/23

Ερευνητικό & Πειραματικό κέντρο ELPEN Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής

Tα Πτωματικά Γυναικολογικά Προγράμματα που διοργανώνονται από το Node Institute είναι αποκλειστικά σχεδιασμένα για την εκπαίδευση νέων γυναικολόγων επάνω στη λαπαροσκοπική γυναικολογία και στη γυναικολογική ογκολογία.