Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της Κλινικής Εκπαίδευσης στις Λαπαροσκοπικές Κολεκτομές οι συμμετέχοντες χειρουργοί θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις παραμέτρους που μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα των επεμβάσεων στο παχύ έντερο και το ορθό.
 • Να αξιολογούν τις νέες μεθόδους της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής του παχέος εντέρου.
 • Να γνωρίζουν τις νέες εξελίξεις στον ορθοκολικό καρκίνο, τις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου και την οξεία εκκολπωματίτιδα.
 • Επιπρόσθετα, θα έχουν αποκτήσει επαρκή εμπειρία ώστε να μπορούν να:
  • Διεκπεραιώσουν λαπαροσκοπικές κολεκτομές.
  • Αξιολογήσουν τις αποκτηθείσες ικανότητές τους μέσω των προσομοιωτών.

CME Credits

Με την ολοκλήρωση της Κλινικής Εκπαίδευσης στις Λαπαροσκοπικές Κολεκτομές, θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκ μέρους του European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), ισοδύναμα μεταξύ των ιατρικών οργανισμών χωρών-μελών της ΕΕ.

Ζωντανή αναμετάδοση χειρουργείου

Στο τέλος της ημερίδας κάθε κύκλου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν λαπαροσκοπική κολεκτομή σε ζωντανή αναμετάδοση από την υβριδική αίθουσα του Δ.Θ.Κ.Α.  ΥΓΕΙΑ.

Πρακτική Εκπαίδευση

Η πρακτική εκπαίδευση σε ζωικά πρότυπα στο πειραματικό χειρουργείο πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ):

 • Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα,
  Tηλ: +30 210 6597000
  Fax: +30 210 6597545
  e-mail: info@bioacademy.gr
  www.bioacademy.gr

Περεταίρω πρακτική εξάσκηση δεξιοτήτων σε προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας πραγματοποιείται με τη μορφή φροντιστηριακού μαθήματος 4-7 ωρών σε ειδική αίθουσα της ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής στο ΔΘΚΑ “Υγεία”:

 • Ερυθρού Σταυρού 5, 151 23 Μαρούσι, 6ος όροφος.

Προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή στο Πειραματικό Χειρουργείο και τους προσομοιωτές, καθώς και να χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, οι συμμετέχοντες χειρουργοί θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τις τέσσερις ημερίδες και τις αντίστοιχες χειρουργικές επεμβάσεις.

Το χορηγούμενο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης συνυπογράφεται ως ισότιμο από το European Surgical Institute – Hamburg, Germany.