Λαπαροσκοπική Αριστερή Κολεκτομή – Ζωντανά από την Υβριδική Αίθουσα του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ | Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

  1. Live επεμβάσεις που διενεργούνται στα πλαίσια των σεμιναρίων Λαπαροσκοπικών Κολεκτομών.
  2. Επεμβάσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, edited σε μικρής διάρκειας video

Τρέχων Κύκλος Σεμιναρίων

Picc & Port – December 2021

Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Δεκέμβριος 13, 2021

Το κλινικό σεμινάριο Καθετήρων Κεντρικής Φλεβικής Πρόσβασης PICC and PORT, στοχεύει στο να διασαφηνιστούν οι ενδείξεις χρήση, η ασφαλής τοποθέτηση και περιποίηση των συσκευών αυτών, με στόχο τη μείωση των επιπλοκών.

Συμμετοχή

Colorectal Laparoscopic Surgical Skills Workshop – December 2021

Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Δεκέμβριος 18, 2021
THE COURSE Colorectal Laparoscopic Surgical Skills Workshop With Cadaveric Dissection   Dear participants, Welcome to the cadaveric dissection course on Colorectal laparoscopic [...]
Συμμετοχή

CADAVERIC COURSE IN MINIMALLY INVASIVE GYNECOLOGIC SURGERY – December 2021

Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Φεβρουάριος 1, 2022
THE COURSE COURSE OVERVIEW The Minimally Invasive Surgery Masterclass is the first gynecologic cadaveric hands-on educational program in Greece and is designed [...]
Συμμετοχή