Τρέχων Κύκλος Σεμιναρίων

Cadaveric Dissection Hernia Course 01/23

Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ 28 Ιανουαρίου, 2023

Tο Cadaveric Hernia Course είναι ένα διήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης, όπου οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν όλες τις πτυχές της χειρουργικής των κηλών

Συμμετοχή

C.RO.S.S. Training 02/23

Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ 1 Φεβρουαρίου, 2023
Σεμινάριο εκπαίδευσης στην Ρομποτική Ορθοκολική Χειρουργική. Το σεμινάριο απευθύνεται σε χειρουργούς που έχουν εμπειρία στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και περιλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε ρομποτικό [...]
Συμμετοχή

C.LA.S.S. COURSES 2023 | 1ος Κύκλος

Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ 17 Φεβρουαρίου, 2023

Τα CLASS Courses του NoDE Institute, έχοντας ξεκινήσει όταν η Λαπαροσκοπική Ορθοκολική Χειρουργική ήταν ακόμα στα αρχικά της στάδια, αποτελούν σήμερα ένα από τα πλέον έγκριτα, εντατικά και πλήρη εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα της ορθολογικής χειρουργικής.

Συμμετοχή

Picc, Port & Hickman 02/23

Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ 20 Φεβρουαρίου, 2023

Το κλινικό σεμινάριο Καθετήρων Κεντρικής Φλεβικής Πρόσβασης PICC and PORT, στοχεύει στο να διασαφηνιστούν οι ενδείξεις χρήση, η ασφαλής τοποθέτηση και περιποίηση των συσκευών αυτών, με στόχο τη μείωση των επιπλοκών.

Συμμετοχή

C.RO.S.S. Training 03/23

Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ 15 Μαρτίου, 2023
Σεμινάριο εκπαίδευσης στην Ρομποτική Ορθοκολική Χειρουργική. Το σεμινάριο απευθύνεται σε χειρουργούς που έχουν εμπειρία στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και περιλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε ρομποτικό [...]
Συμμετοχή