Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Msc) «Επεμβατική Ακτινολογία». Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
Αριστούχος – Υπότροφος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. «Επεμβατική Ακτινολογία» (2007)

04/2013 Ιατρός Ακτινολόγος στο Τμήμα ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ του «Δ.Θ.Κ.Α» ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ,
6/2016 – εως σήμερα Επιστημονικά υπεύθυνος του τμήματος ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ του Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ
•Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
•Μέλος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας
•Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας – Αγγειοακτινολογίας –  Νευροακτινολογίας
•Μέλος CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe)