Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Special Fellowship in Cancer Genetics, Center for Cancer Genetics and Prevention,  Department of Medical Oncology, Dana Farber/Harvard Cancer Center, Boston, MA – Director: Prof. Judy E. Garber (Μάρτιος 2010 – Αύγουστος 2011)
 • Τίτλος Ειδικότητας  Παθολογικής Ογκολογίας, Ιούνιος 2009
 • Μεταπτυχιακοί κύκλοι  σπουδών στην Μοριακή Ιατρική και ανοσολογία – Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Κατάρτισης 2004-2006
  (Ιατρικό Τμήμα Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου – Θεσσαλονίκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) (Μάιος 2004 – Μάιος 2006)
 • Τμήμα Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  (Σεπτέμβριος 1992 – Ιούλιος 1998)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθυντής, Τμήμα Γενετικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ (Μάρτιος 2019 – σήμερα)
  • Συντονιστής Ογκολογικού Συμβουλίου ΥΓΕΙΑ ( Ογκολογική Συνάντηση ) 2014-2017
  • Συντονιστής Κεντρικού Ογκολογικού Συμβουλίου ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ 2017 έως σήμερα
  • Συντονιστής εφημεριών Watson (2018 έως σήμερα)
 • Αναπληρωτής Διευθυντής Α’ Ογκολογικής Κλινικής, (Απρίλιος 2013- Ιούλιος 2018)
 • Συνεργάτης Παθολόγος – Ογκολόγος, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ (Ιούλιος 2012- Μάρτιος 2013)
 • Επιστημονικός Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας, Γενική Κλινική Πειραιώς ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Απρίλιος 2013 έως σήμερα
 • Ιδρυτής & Υπεύθυνος Μονάδας Γενετικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ (Νοε 2011- Σήμερα)
 • Μέλος της Scientific Program Committee, Colorectal Cancer Track, American Society of Medical Oncology, Alexandria, VA (2011- σήμερα)
 • Special Fellow in Cancer Genetics, Center for Cancer Genetics and Prevention, Department of Medical Oncology, Dana Farber/Harvard Cancer Center, Boston, MA
 • Consultant Medical Oncologist, Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία