Ο Γεώργιος Σπυρίδης είναι Παιδοχειρουργός, Δειυθυντής της B’ Παιδοχειρ/κής Κλινικής & Παιδοχειρ/κής Ογκολογίας, στο Νοσοκομείο «Μητέρα» Παίδων, Αθήνα.

Έχει διατελέσει Ειδικός Παιδοχειρουργικής Ογκολογίας στο St. Jude Children’s Research Hospital, USA και Εκπαιδευτής/Course Director Advanced Pediatric Life Support.