Παθολόγος
Διευθυντής Ζ΄ Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ
Αν. Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
 Αριστούχος απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
 Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 Εκπαίδευση στο Σεμινάριο Ανανηπτών στην «Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής»
(Advanced Cardiac Life Support, eACLS)
Διδακτορική Διατριβή
 Διδακτορική Διατριβή με θέμα: «Μελέτη της δράσης αδρενεργικών και χολινεργικών
παραγόντων (αγωνιστών – ανταγωνιστών) σε λευχαιμικά κύτταρα. Δοκιμασίες in vitro
σε υγρές καλλιέργειες». Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιατρική
Σχολή. Αθήνα 2002
Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
 Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας
 Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής
Επαγγελματική Προϋπηρεσία
 Αγροτικός Ιατρός, Π.Ι. Κοκκάλας – ΚΥ Αρεόπολης (1995-1996)
 Ιατρός, Πολεμική Αεροπορία, 111 Πτέρυγα Μάχης, 1997
 Εσωτερικός βοηθός, 251 Γενικό Νοαοκομείο Αεροπορίας, Α΄ Παθολογική Κλινική
(1997-1998)
 Ειδικευόμενος στην Παθολογία, ΠΓΝΑ Λαϊκό, Α΄ Παθολογική Κλινική (1998-2003)
 Συμβασιούχος Λέκτορας Παθολογίας (ΠΔ 407/80) Ιατρικής Σχολής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011)
 Επιμελητής ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, Α΄ Παθολογική κλινική (2004-2016)
 Συνεργάτης Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ (2010 έως σήμερα)
 Αναπληρωτής Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ (2016-2021,
Διευθυντής: Ι. Αποστολάκης)
 Αναπληρωτής Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ (2017-σήμερα)
 Διευθυντής Ζ΄ Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ (2021-σήμερα)
Εκπαιδευτική Εμπειρία
 Εκπαίδευση φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (7ο εξάμηνο)
στην κλινική εξέταση (2002-2011)
 Διδασκαλία του μαθήματος «Παθολογία» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
407/80 (2011).
Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον
Κλινικό ενδιαφέρον:
 Νοσήματα αναπνευστικού
 Αιματολογικά νοσήματα
 Επείγουσα ιατρική
Ερευνητικό ενδιαφέρον:
 Κυτταρικές καλλιέργειες
 Παθοφυσιολογία και νοσήματα αναπνευστικού

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΙΑΤΡΟΥ

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς – Μέλος της
ομάδας εργασίας (2014-2016), Αντιπρόεδρος (2016-2020) και στη συνέχεια
πρόεδρος (2020-σήμερα) της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του
Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ
Συγγραφικό / Μεταφραστικό έργο
 Θ. Σ. Τασιόπουλος. Κλινική Εξέταση – Παθογενετικός μηχανισμός των κλινικών
σημείων – Σημειολογία των βασικών παθολογοανατομικών και παθοφυσιολογικών
συνδρόμων. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2000. Κεφάλαιο 4: Λεμφικό
Σύστημα, σελ. 145-154.
 Εξελίξεις στην Παθολογία – Νεώτερες απόψεις στη διάγνωση και θεραπεία. Έκδοση
του Διαγνωστικού & Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών «Υγεία». Αθήνα, 2006.
Αποστολάκης Ι, Τασιόπουλος Σ. Εμβολιασμοί Ενηλίκων, σελ. 315-333.
 Εξελίξεις στην Παθολογία – Νεώτερες απόψεις στη διάγνωση και θεραπεία. Έκδοση
του Διαγνωστικού & Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών «Υγεία». Αθήνα, 2011.
Τασιόπουλος Σ, Αποστολάκης Ι. Η σημασία των κατευθυντηρίων κλινικών οδηγιών,
σελ 453-462.
 Μετάφραση κεφαλαίων από τα βιβλία:
o MacLeod's. Κλινική Εξέταση.
o Davidson's. Γενικές αρχές και κλινική πράξη της Ιατρικής. Παθολογία.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις (έως 10)
Συνολικά 22 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 8 δημοσιεύσεις σε ελληνικά, 15 ανακοινώσεις
σε διεθνή και ελληνικά ιατρικά συνέδρια. Ενδεικτικά:
1. Tassiopoulos T, Konstantopoulos K, Tassiopoulos S, Rombos Y, Alevizou-Terzaki
V, Kyriaki P, Loukopoulos D. Erythropoietin levels and microcytosis in
heterozygous beta-thalassaemia. Acta Haematol 1997; 98(3): 147-149
2. Tassiopoulos S, Kontos A, Konstantopoulos K, Hadzistavrou C, Vaiopoulos G,
Aessopos A, Tassiopoulos T. Erythropoietic response to hypoxaemia in diffuse
idiopathic pulmonary fibrosis, as opposed to chronic obstructive pulmonary
disease. Respir Med 2001; 95(6): 471-5
3. Tassiopoulos S, Konstantopoulos K, Korovesis K, Meletis J, Andreopoulos A,
Chatzikonstantinou K, Aessopos A. Multilocalized pyomyositis in a previously
healthy subject. Scand J Infect Dis 2001; 33(11): 857-8
4. Kossiva L, Paterakis G, Tassiopoulos S, Papadhimitriou SI, Voukouti E, Gligori I,
Rombos Y. Decreased expression of membrane alpha4beta1, alpha5beta1
integrins and transferrin receptor on erythroblasts in splenectomized patients
with beta-thalassemia intermedia. Parallel assessment of serum soluble
transferrin receptors levels. Ann Hematol 2003; 82(9): 579-84
5. Tsantes A, Tassiopoulos S, Papadhimitriou SI, Bonovas S, Kavalierou L,
Vaiopoulos G, Meletis I. Suboptimal erythropoietic response to hypoxemia in
idiopathic pulmonary fibrosis. Chest 2003; 124(2): 548-53
6. Tassiopoulos S, Konstantopoulos K, Rombos I, Aessopos A. Haemothorax due to
extramedullary erythropoietic masses. Ann Thorac Surg 2004; 77(1): 323-4
7. Tsantes AE, Papadhimitriou SI, Tassiopoulos ST, Bonovas S, Paterakis G, Meletis
I, Loukopoulos D. Red cell macrocytosis in hypoxemic patients with chronic
obstructive pulmonary disease. Respir Med 2004; 98(11): 1117-23
8. Tassiopoulos S, Benopoulou O, Mytilineou E, Andreopoulos A, Vaiopoulos G. Late
onset of long-lasting fever as a sole complication of treatment with anti-
TNFalpha. Clin Exp Rheumatol 2005; 23(1): 122-3
9. Tassiopoulos S, Deftereos S, Konstantopoulos K, Farmakis D, Tsironi M, Kyriakidis
M, Aessopos A. Does heterozygous beta-thalassemia confer a protection against
coronary artery disease? Ann N Y Acad Sci 2005; 1054: 467-70
10. Aessopos A, Tassiopoulos S, Farmakis D, Moyssakis I, Kati M, Polonifi K, Tsironi
M. Extramedullary hematopoiesis-related pleural effusion: the case of beta-
thalassemia. Ann Thorac Surg 2006; 81(6): 2037-43