Φόρτωση Σεμινάρια

Όλα τα Σεμινάρια

C.LA.S.S. Courses 2019 | 3ος Κύκλος

19 Σεπτεμβρίου @ 8:00 πμ - 20 Σεπτεμβρίου @ 5:00 μμ

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της Κλινικής Εκπαίδευσης στις Λαπαροσκοπικές Κολεκτομές οι συμμετέχοντες χειρουργοί θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις παραμέτρους που μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα των επεμβάσεων στο παχύ έντερο και το ορθό.
 • Να αξιολογούν τις νέες μεθόδους της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής του παχέος εντέρου.

Επιπρόσθετα, θα έχουν αποκτήσει επαρκή εμπειρία ώστε να μπορούν να:

 • Διεκπεραιώσουν λαπαροσκοπικές κολεκτομές.
 • Αξιολογήσουν τις αποκτηθείσες ικανότητές τους μέσω των προσομοιωτών.

ΜΟΡΙΑ CME

Με την ολοκλήρωση της Κλινικής Εκπαίδευσης στις Λαπαροσκοπικές Κολεκτομές, θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η πρακτική εκπαίδευση σε ζωικά πρότυπα στο πειραματικό χειρουργείο πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

ΔΙΕYΘΥΝΣΗ:
Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα, Tηλ: +30 210 6597000 Fax: +30 210 6597545 e-mail: info@bioacademy.gr , www.bioacademy.gr

1ος Κύκλος: ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Πειραματικό Χειρουργείο

09:00

Πρωινό

09:30

Εισαγωγή στην ανατομία του ζωικού προτύπου (χοίροι)

Αίθουσα Πειραματικού Χειρουργείου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Θέσεις trocars
 • Έλξη και παρασκευή ελίκων εντέρου
 • Διαίρεση εντέρου και αναστομώσεις
 • Χρήση βαρύτητας για δημιουργία πεδίου

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 • Καθήλωση και παροχέτευση της ουροδόχου κύστης
 • Κινητοποίηση του ορθού κατά μήκος της αορτής
 • Διαίρεση του ορθού και αναστόμωση σε διάφορα επίπεδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ

Tips & Tricks

Επεμβάσεις Δεξιού Κόλου

 • Λαπαροσκοπική πρόσβαση στον παχύσαρκο ασθενή Τοποθέτηση trocars.
 • Παρασκευή και απολίνωση ειλεοκολικών αγγείων
 • Medial-to-lateral παρασκευή δεξιού κόλου
 • Lateral-to-medial παρασκευή δεξιού κόλου
 • Ενδοσωματική αναστόμωση
 • ICG δεξιά κολεκτομή

Τοποθεσία: IIBEAA ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Σορανού του Εφεσίου 4, Αθήνα, 11527

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ:

08:00

Προσέλευση – Πρωινό

08:15

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ

08:30

ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Παρουσίαση περιστατικών
09:00

ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΣ, ΝΟΣΟΣ CROHN

Παρουσίαση περιστατικών
09:45

Διάλειμμα

10:00

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗΣ

Παρουσίαση περιστατικών
10:45

Problem Based Learning: ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

11:45

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ;

12:15

Ελαφρύ γεύμα

13:00

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΖΩΝΤΑΝΑ

Υβριδική Αίθουσα Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

2ος Κύκλος: MASTER-C.LA.S.S. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΘΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”,ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Visiting Professors: Dr. STEVEN WEXNER, Dr MARIANA BERHO

08:00

Εγγραφές - Πρωινό - Καλωσόρισμα

08:30

The Evolution on Minimally Invasive Surgery for Rectal Cancer

09:00

Optimizing Prognostic Information from the Resected Specimen

Ομιλητές
09:30

From Sphincter-preserving to Organ-preserving Treatment for Rectal Cancer

10:00

Problem Based Learning: RECTAL CANCER - THE ALGORITHMS

 • NIKOS BOLTSIS
 • GIANNIS GALANIS
 • CHRISTOS KONDOVOUNISIOS
 • NIKOS KRITIKOS
 • CONSTANTINOS MAVRANTONIS
 • GIORGOS PANOUSIS
 • MANOS PRAMATEFTAKIS
 • CONSTANTINOS STAMOU
 • GIORGOS THEODOROPOULOS
 
10:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:00

Δορυφορικά Workshops

12:15

Ελαφρύ γεύμα

13:00

Surgeon Influenced Variables in Rectal Cancer Surgery

13:30

Personalized Care (Molecular Markers)

Ομιλητές
14:00

Differences Among Open, Lap, Robotic, TaΤΜΕ

14:30

Multidisciplinary Care of Rectal cancer

15:00

Problem Based Learning: RECTAL CANCER - THE ALGORITHMS, part II

 • NIKOS BOLTSIS
 • GIANNIS GALANIS
 • CHRISTOS KONDOVOUNISIOS
 • NIKOS KRITIKOS
 • CONSTANTINOS MAVRANTONIS
 • GIORGOS PANOUSIS
 • MANOS PRAMATEFTAKIS
 • CONSTANTINOS STAMOU
 • GIORGOS THEODOROPOULOS
 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ:

09:00

The importance of emotional intelligence in leadership

Ομιλητές
10:00

Basic concepts on conflict resolution

Ομιλητές
10:45

Δορυφορικά Workshops

12:00

Ελαφρύ Γεύμα

13:00

Coaching in Surgery: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ TaTME ΖΩΝΤΑΝΑ

3os Κύκλος: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ. 2- ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ “ΤΕΜ” ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ “Ν.ΛΟΥΡΟΣ”, ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Πειραματικό Χειρουργείο
09:00

Πρωινό

09:30

Εισαγωγή στην ανατομία του ζωικού προτύπου (χοίροι)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Θέσεις trocars
 • Έλξη και παρασκευή ελίκων εντέρου
 • Διαίρεση εντέρου και αναστομώσεις
 • Χρήση βαρύτητας για δημιουργία πεδίου
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 • Εκτομή λεπτού εντέρου και ενδοσωματική αναστόμωση
 • Παρασκευή του τυφλού από τον τελικό ειλεό
 • Τυφλεκτομή
 • Κολοστομία και σύγκλειση κολοστομίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ
Tips & Tricks

Επεμβάσεις Αριστερού Κόλου

 
 • Τοποθέτηση trocars
 • Δημιουργία πεδίου
 • Αναγνώριση Κάτω Μεσεντερίου Αρτηρίας
 • (παραλλαγές, προστασία ουρητήρα)
 • Απολίνωση Κάτω Μεσεντερίου Αρτηρίας
 • (clips, κοπτορράπτης, προστασία ουρητήρα)
 • Κινητοποίηση σπληνικής καμπής
 • Ενδοσωματική διατομή ορθού
 • Αναστόμωση (χρήση κυκλικού αναστομωτήρα, έλεγχος)
 • ICG αριστερή κολεκτομή
 

Τοποθεσία: IIBEAA ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Σορανού του Εφεσίου 4, Αθήνα, 11527

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ:

08:00

Προσέλευση – Πρωινό

08:15

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Παρουσίαση περιστατικών
08:45

ΤΕΜ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Παρουσίαση περιστατικών
09:15

Διάλειμμα

09:45

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΟΥ

Παρουσίαση περιστατικών
10:30

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΚΟΛΟΥ

Παρουσίαση περιστατικών
Ομιλητές
11:30

Problem Based Learning: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - ΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

12:30

Ελαφρύ γεύμα

13:00

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΖΩΝΤΑΝΑ

Υβριδική Αίθουσα του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

4os Κύκλος: ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ & ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Πειραματικό Χειρουργείο
09:00

Πρωινό

09:30

Εισαγωγή στην ανατομία του ζωικού προτύπου (χοίροι)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Θέσεις trocars
 • Έλξη και παρασκευή ελίκων εντέρου
 • Διαίρεση εντέρου και αναστομώσεις
 • Χρήση βαρύτητας για δημιουργία πεδίου
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 • Κολοστομία και σύγκλειση κολοστομίας
 • Σπληνεκτομή (ως επί αιμορραγίας)
 • Συρραφή εντεροτομής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ  
Tips & Tricks

ΤΕΜS & TaTME

 • Προετοιμασία και τοποθέτηση συστήματος
 • Εκτομή βλάβης προσθίου τοιχώματος
 • Εκτομή βλάβης οπισθίου τοιχώματος
 • Εκτομή βλάβης ανωτέρου ορθού
 • Μετατροπή σε Λαπαροσκοπική Εκτομή
 • Τεχνική της TaTME

Τοποθεσία: IIBEAA ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Σορανού του Εφεσίου 4, Αθήνα, 11527

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ:

08:30

Προσέλευση – Πρωινό

08:45

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

09:15

ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση περιστατικών
09:45

Problem Based Learning: ΝΟΣΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ IV – ΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

12:00

Ελαφρύ γεύμα

13:00

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΖΩΝΤΑΝΑ

Υβριδική Αίθουσα Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

Λεπτομέρειες

Αρχή:
19 Σεπτεμβρίου @ 8:00 πμ
Τέλος:
20 Σεπτεμβρίου @ 5:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση:

Διοργανωτής

Node Institute

Οι αιτήσεις έχουν κλείσει για το συγκεκριμένο event

Χώρος Διεξαγωγής

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ
Ερυθρού Σταυρού 6
Μαρούσι, Αθήνα, Αττική 15123
+ Χάρτης Google
Τηλέφωνο:
+30 210 6869000