Φόρτωση Σεμινάρια

Όλα τα Σεμινάρια

MASTER-C.LA.S.S. Course 2019 | 2ος Κύκλος

5 Ιουλίου @ 8:00 πμ - 6 Ιουλίου @ 5:00 μμ

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της Κλινικής Εκπαίδευσης στις Λαπαροσκοπικές Κολεκτομές οι συμμετέχοντες χειρουργοί θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις παραμέτρους που μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα των επεμβάσεων στο παχύ έντερο και το ορθό.
 • Να αξιολογούν τις νέες μεθόδους της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής του παχέος εντέρου.

Επιπρόσθετα, θα έχουν αποκτήσει επαρκή εμπειρία ώστε να μπορούν να:

 • Διεκπεραιώσουν λαπαροσκοπικές κολεκτομές.
 • Αξιολογήσουν τις αποκτηθείσες ικανότητές τους μέσω των προσομοιωτών.

ΜΟΡΙΑ CME

Με την ολοκλήρωση της Κλινικής Εκπαίδευσης στις Λαπαροσκοπικές Κολεκτομές, θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η πρακτική εκπαίδευση σε ζωικά πρότυπα στο πειραματικό χειρουργείο πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

ΔΙΕYΘΥΝΣΗ:
Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα, Tηλ: +30 210 6597000 Fax: +30 210 6597545 e-mail: info@bioacademy.gr , www.bioacademy.gr

1ος Κύκλος: ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Πειραματικό Χειρουργείο

09:00

Πρωινό

09:30

Εισαγωγή στην ανατομία του ζωικού προτύπου (χοίροι)

Αίθουσα Πειραματικού Χειρουργείου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Θέσεις trocars
 • Έλξη και παρασκευή ελίκων εντέρου
 • Διαίρεση εντέρου και αναστομώσεις
 • Χρήση βαρύτητας για δημιουργία πεδίου

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 • Καθήλωση και παροχέτευση της ουροδόχου κύστης
 • Κινητοποίηση του ορθού κατά μήκος της αορτής
 • Διαίρεση του ορθού και αναστόμωση σε διάφορα επίπεδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ

Tips & Tricks

Επεμβάσεις Δεξιού Κόλου

 • Λαπαροσκοπική πρόσβαση στον παχύσαρκο ασθενή Τοποθέτηση trocars.
 • Παρασκευή και απολίνωση ειλεοκολικών αγγείων
 • Medial-to-lateral παρασκευή δεξιού κόλου
 • Lateral-to-medial παρασκευή δεξιού κόλου
 • Ενδοσωματική αναστόμωση
 • ICG δεξιά κολεκτομή

Τοποθεσία: IIBEAA ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Σορανού του Εφεσίου 4, Αθήνα, 11527

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ:

08:00

Προσέλευση – Πρωινό

08:15

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ

08:30

ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Παρουσίαση περιστατικών
09:00

ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΣ, ΝΟΣΟΣ CROHN

Παρουσίαση περιστατικών
09:45

Διάλειμμα

10:00

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗΣ

Παρουσίαση περιστατικών
10:45

Problem Based Learning: ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

11:45

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ;

12:15

Ελαφρύ γεύμα

13:00

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΖΩΝΤΑΝΑ

Υβριδική Αίθουσα Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

2ος Κύκλος: MASTER-C.LA.S.S. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΘΟΥ. ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ)

Visiting Professors: Dr. STEVEN WEXNER, Dr MARIANA BERHO

08:00

Εγγραφές - Πρωινό - Καλωσόρισμα

08:30

The Evolution on Minimally Invasive Surgery for Rectal Cancer

09:00

Optimizing Prognostic Information from the Resected Specimen

Ομιλητές
09:30

From Sphincter-preserving to Organ-preserving Treatment for Rectal Cancer

10:00

Problem Based Learning: RECTAL CANCER - THE ALGORITHMS

 • NIKOS BOLTSIS
 • GIANNIS GALANIS
 • CHRISTOS KONDOVOUNISIOS
 • NIKOS KRITIKOS
 • CONSTANTINOS MAVRANTONIS
 • GIORGOS PANOUSIS
 • MANOS PRAMATEFTAKIS
 • CONSTANTINOS STAMOU
 • GIORGOS THEODOROPOULOS
 
10:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:00

Δορυφορικά Workshops

12:15

Ελαφρύ γεύμα

13:00

Surgeon Influenced Variables in Rectal Cancer Surgery

13:30

Personalized Care (Molecular Markers)

Ομιλητές
14:00

Differences Among Open, Lap, Robotic, TaΤΜΕ

14:30

Multidisciplinary Care of Rectal cancer

15:00

Problem Based Learning: RECTAL CANCER - THE ALGORITHMS, part II

 • NIKOS BOLTSIS
 • GIANNIS GALANIS
 • CHRISTOS KONDOVOUNISIOS
 • NIKOS KRITIKOS
 • CONSTANTINOS MAVRANTONIS
 • GIORGOS PANOUSIS
 • MANOS PRAMATEFTAKIS
 • CONSTANTINOS STAMOU
 • GIORGOS THEODOROPOULOS
 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ:

09:00

The importance of emotional intelligence in leadership

Ομιλητές
10:00

Basic concepts on conflict resolution

Ομιλητές
10:45

Δορυφορικά Workshops

12:00

Ελαφρύ Γεύμα

13:00

Coaching in Surgery: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ TaTME ΖΩΝΤΑΝΑ

3os Κύκλος: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ. 2- ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ “ΤΕΜ” ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ “Ν.ΛΟΥΡΟΣ”, ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Πειραματικό Χειρουργείο
09:00

Πρωινό

09:30

Εισαγωγή στην ανατομία του ζωικού προτύπου (χοίροι)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Θέσεις trocars
 • Έλξη και παρασκευή ελίκων εντέρου
 • Διαίρεση εντέρου και αναστομώσεις
 • Χρήση βαρύτητας για δημιουργία πεδίου
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 • Εκτομή λεπτού εντέρου και ενδοσωματική αναστόμωση
 • Παρασκευή του τυφλού από τον τελικό ειλεό
 • Τυφλεκτομή
 • Κολοστομία και σύγκλειση κολοστομίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ
Tips & Tricks

Επεμβάσεις Αριστερού Κόλου

 
 • Τοποθέτηση trocars
 • Δημιουργία πεδίου
 • Αναγνώριση Κάτω Μεσεντερίου Αρτηρίας
 • (παραλλαγές, προστασία ουρητήρα)
 • Απολίνωση Κάτω Μεσεντερίου Αρτηρίας
 • (clips, κοπτορράπτης, προστασία ουρητήρα)
 • Κινητοποίηση σπληνικής καμπής
 • Ενδοσωματική διατομή ορθού
 • Αναστόμωση (χρήση κυκλικού αναστομωτήρα, έλεγχος)
 • ICG αριστερή κολεκτομή
 

Τοποθεσία: IIBEAA ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Σορανού του Εφεσίου 4, Αθήνα, 11527

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ:

08:00

Προσέλευση – Πρωινό

08:15

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Παρουσίαση περιστατικών
08:45

ΤΕΜ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Παρουσίαση περιστατικών
09:15

Διάλειμμα

09:45

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΟΥ

Παρουσίαση περιστατικών
10:30

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΚΟΛΟΥ

Παρουσίαση περιστατικών
Ομιλητές
11:30

Problem Based Learning: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - ΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

12:30

Ελαφρύ γεύμα

13:00

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΖΩΝΤΑΝΑ

Υβριδική Αίθουσα του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

4os Κύκλος: ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ & ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Πειραματικό Χειρουργείο
09:00

Πρωινό

09:30

Εισαγωγή στην ανατομία του ζωικού προτύπου (χοίροι)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Θέσεις trocars
 • Έλξη και παρασκευή ελίκων εντέρου
 • Διαίρεση εντέρου και αναστομώσεις
 • Χρήση βαρύτητας για δημιουργία πεδίου
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 • Κολοστομία και σύγκλειση κολοστομίας
 • Σπληνεκτομή (ως επί αιμορραγίας)
 • Συρραφή εντεροτομής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ  
Tips & Tricks

ΤΕΜS & TaTME

 • Προετοιμασία και τοποθέτηση συστήματος
 • Εκτομή βλάβης προσθίου τοιχώματος
 • Εκτομή βλάβης οπισθίου τοιχώματος
 • Εκτομή βλάβης ανωτέρου ορθού
 • Μετατροπή σε Λαπαροσκοπική Εκτομή
 • Τεχνική της TaTME

Τοποθεσία: IIBEAA ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Σορανού του Εφεσίου 4, Αθήνα, 11527

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ:

08:30

Προσέλευση – Πρωινό

08:45

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

09:15

ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση περιστατικών
09:45

Problem Based Learning: ΝΟΣΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ IV – ΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

12:00

Ελαφρύ γεύμα

13:00

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΖΩΝΤΑΝΑ

Υβριδική Αίθουσα Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

Λεπτομέρειες

Αρχή:
5 Ιουλίου @ 8:00 πμ
Τέλος:
6 Ιουλίου @ 5:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση:

Διοργανωτής

Node Institute

Συμμετοχή

Τωρινή θέση εργασίας
Βεβαιώνω ότι είμαι διαθέσιμος σε όλες τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων και κατανοώ ότι η συμμετοχή μου είναι υποχρεωτική σε όλες τις επιμέρους εκπαιδεύσεις (Θεωρητικό, Πρακτικό) για την παραλαβή της βεβαίωσης συμμετοχής.
Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια θεωρούνται Υπότροφοι, δεδομένου του σημαντικού υλικοτεχνικού κόστους των Σεμιναρίων, καθώς και του προσωπικού χρόνου τον οποίο διαθέτουν οι εκπαιδευτές για την πραγματοποίηση τους.
Με τη συμπλήρωση και υποβολή της παρούσης φόρμας, οι συμμετέχοντες συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων/δεδομένων, που περιλαμβάνονται σε αυτή, από την Οργανωτική / Επιστημονική Επιτροπή με μοναδικό σκοπό την επιλογή των υποψηφίων, που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο. Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχουν επίσης οι χορηγοί των σεμιναρίων για λόγους αξιολόγησής του. Οι συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων τους σύμφωνα με τα άρθρα 12-13 του Ν. 2472/1997.
Tribe Loading Animation Image

Χώρος Διεξαγωγής

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Σορανού του Εφέσου 4
Αθήνα, 11527 Ελλάδα
+ Χάρτης Google